Site news

Level 3 Award in Assessing Vocationally Related Achievement

 
Picture of Hilma Wright
Level 3 Award in Assessing Vocationally Related Achievement
by Hilma Wright - Wednesday, 13 January 2016, 12:53 PM
 

 

 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu

Cyflawniad sy’n Gysylltiedig â’r Galwedigaethau

Llanisien, Caerdydd

 

Sesiwn gwybodaeth – 21.01.16

 

Diwrnod sefydlu – 11.02.16

 

Gweithdy 1 – 25.02.16

 

Gweithdy 2 – 26.02.16

 

Gweithdy 3 – 21.03.16

 

 

Gwybodaeth bellach a chyswllt:

 

Colette Chilcott

c.chilcott@ymca-wales.ac.uk

029 20755444

 

 

 

 

 

 

Level 3 Award in Assessing Vocationally Related Achievement

Llanishen, Cardiff

 

 

Information session – 21.01.16

 

Induction day – 11.02.16

 

Workshop 1 – 25.02.16

 

Workshop 2 – 26.02.16

 

Workshop 3 – 21.03.16

 

 

Further information and contact:

 

Colette Chilcott

c.chilcott@ymca-wales.ac.uk

029 20755444