Site news

Hyfforddi'n ddwyieithog / Facilitating bilingual training sessions

 
Picture of Hilma Wright
Hyfforddi'n ddwyieithog / Facilitating bilingual training sessions
by Hilma Wright - Monday, 18 April 2016, 12:25 PM
 

 

 
 
 

 Hyfforddiant / Training

 

Hyfforddi'n ddwyieithog

19 Ebrill 2016 - Canolfan CGGC, Caerdydd

18 Mai 2016 - Glasdir, Llanrwst

 

Hyfforddwr: Siwan Tomos

Nod yr hyfforddiant yma yw codi hyder hyfforddwyr i ddefnyddio'r ddwy iaith wrth hyfforddi a'u galluogi i greu awyrgylch hyfforddi ddiogel sy'n caniatáu i siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg gyfrannu yn eu dewis iaith.

Ar gyfer pwy?

  • Hyfforddwyr sy'n dymuno datblygu eu sgiliau hyfforddi'n ddwyieithog
  • Hwyluswyr grwpiau/sesiynau 
  • Unigolion sydd yn cadeirio cyfarfodydd
  • Unigolion o'r sector gyhoeddus, preifat a gwirfoddol

Mwy o wybodaeth yma

 

  

Facilitating bilingual training sessions

19 April 2016 - WCVA Cardiff

18 May 2016 - Glasdir, Llanrwst 

Trainer: Siwan Tomos

The aim of this training is to give trainers the confidence and skills to use two languages while training, creating a safe environment for Welsh speakers and non-Welsh Speakers to contribute.

Audience: The training is intended for

  • Trainers who want to develop their bilingual training skills
  • Individuals who facilitate groups/sessions
  • Individuals who chair meetings
  • Those who work in public, private and third sector

Further information here

 
 

Kelly Davies 

Swyddog Gwasanaethau Iaith

IAITH cyf.

  

01239 711668

kelly.davies@iaith.eu