Site news

Digital Responsibility, Putting it in Context

 
Picture of Hilma Wright
Digital Responsibility, Putting it in Context
by Hilma Wright - Wednesday, 27 April 2016, 9:33 AM
 

Dear Colleagues,

 

Jisc Wales is pleased to offer a FREE one-hour webinar entitled Digital Responsibility, Putting it in Context. 

 

This webinar (re-scheduled from December 2015) is the third in a series which is aimed at tutors and assessors working in further education (FE), work based learning (WBL) and adult community learning (ACL) who are responsible for delivering the new Essential Digital Literacy Skills qualification in Wales.  The webinar will be an opportunity for you to hear from a WBL and FE tutor who will be sharing their experiences of how they are making digital responsibility relevant to their learners.   

 

The webinar will take place at 13.00 – 14.00 on Wednesday 11th May 2016. 

 

To register and find out more information please click here https://www.jisc.ac.uk/events/digital-responsibility-putting-it-in-context-11-may-2016

 

The hashtag for the event is #DigitalLiteracyWales

 

If you have any questions please email me at catherine.allemano@jisc.ac.uk.

 

Best wishes

Catherine

 

 

 

Annwyl Gydweithwyr,

 

Mae Jisc Cymru'n falch o gynnig gewminar unawr AM DDIM o'r enw Cyfrifoldeb Digidol, yn ei osod mewn cyd-destun 

 

Y weminar yw'r trydedd mewn cyfres a anelir at diwtoriad ac aseswyr sy'n gweithio mewn addysg bellach (FE), dysgu seiliedig ar waith (WBL) a dysgu oedolion yn y gymuned (ACL) sy'n gyfrifol am gyflenwi'r cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Ddigidol Hanfodol newydd yng Nghymru.  Bydd y weminar yn gyfle ichi glywed gan diwtor o WBL a thiwtor o AB, a fydd yn rhannu eu profiadau ynghylch sut maent yn trefnu bod cyfrifoldeb digidol yn berthnasol i'w dysgwyr.

 

Bydd y weminar yn digwydd rhwng 13.00 a 14.00 ar dydd Mercher 11 Mai 2016.

 

I gofrestru ac i gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma https://www.jisc.ac.uk/events/digital-responsibility-putting-it-in-context-11-may-2016.

 

Yr hashnod ar gyfer y digwyddiad yw #DigitalLiteracyWales

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch Catherine Allemano, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol yn catherine.allemano@jisc.ac.uk.

 

Dymuniadau gorau

Catherine Allemano

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol