Site news

Be Creative this Summer with Vale Courses

 
Picture of Hilma Wright
Be Creative this Summer with Vale Courses
by Hilma Wright - Monday, 6 June 2016, 12:06 PM
 
 

** Please scroll down for the Welsh version of this Newsletter.

TEXTILES - One Day Courses in July


More Courses Coming Soon........

Summer School July 2016

Prospectus Out Now!

Download your copy here 

   

 

Felt Making for Beginners

Thursday 7 July, 10am to 4pm 

at The Kymin Centre, Penarth 
Design and make a beautiful piece of felt using coloured wool fibres. Embellish with embroidery, beads or buttons.

Tutor Kate Montefiore. Course costs £35 (all materials will be provided)


 

Crochet: Working in the Round Table Mats

Saturday 9 July, 10am to 4pm 

at Cowbridge Community College

Suitable for beginners, work in round using a big hook to create trendy table mats for your garden table that are machine washable.

Tutor Sarah Davies. Course costs £30


 

How to use a Sewing Machine

Saturday 9 July, 10am to 4pm 

at Cowbridge Community College 

Learn about threading, tension, straight stitch, seam neatening plus a range of practical decorative stitches. Feel free to bring along your own sewing machine. 

Tutor Deborah Delloyd. Course costs £30


 

Knitting for Beginners

Monday 11 July, 10am to 1pm  

at The Kymin Centre, Penarth 

Master a few basic stitches and techniques to create stylish knitted items. Learn some knitting essentials to include needles, yarn, measurement, tension, casting on and most importantly how to read a knitting pattern.

Tutor Liz Jones. Course costs £20  


 

The World of Ogs: Create Characters from Old Clothes

Tuesday 12 July, 10am to 4pm  

at Cowbridge Community College 

Use simple creative techniques to create interesting Og characters out of pre loved jumpers and fabric. Develop skills in sustainable play with inspiring storytelling.  

Tutor Francine Davies. Course costs £33 (all materials will be provided)


 

Patchwork Cushion: Use a Sewing Machine for Beginners

Wednesday 13 July, 10am to 3pm 

at Cowbridge Community College

Create a quilted patchwork cushion cover in a day whilst learning your way around the sewing machine. All fabrics will be provided, but feel free to bring along your own.  

Tutor Nicola Sumner-Smith. Course costs £36 (all materials will be provided)


To book onto any of these courses, or

for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


   

Follow @ValeCourses on Twitter

 

   

'Like' Vale Courses on Facebook


 

TECSTILAU - Cyrsiau Undydd ym mis Gorffennaf


Daw rhagor o gyrsiau’n fuan…………….

Ysgol Haf Gorffennaf 2016

Prosbectws ar gael nawr

Lawrlwythwch eich copi yma

   

 

Gwaith Ffelt i Ddechreuwyr

Iau 7 Gorffennaf,10am - 4pm

Canolfan y Kymin, Penarth

Dylunio a gwneud darn prydferth o ffelt gan ddefnyddio ffeibrau gwlân lliw. Gall eich cynllun fod yn haniaethol ac yn syml, yn fentrus neu'n gynnil. Addurnwch â brodwaith, gleiniau neu fotymau.

Tiwtor Kate Montefiore. Codir £35 am y cwrs (ni fydd angen dod â deunydd) 


 

Crosio - Gwaith Cylch Matiau Bwrdd

Sadwrn 9 Gorffennaf, 10am - 4pm 

Coleg Cymunedol Y Bont-faen, £30

Addas i ddechreuwyr. Defnyddio bachyn mawr i greu cynlluniau crwn i wneud matiau bwrdd cyfoes i'ch dodrefn gardd y gallwch eu golchi yn y peiriant.

Tiwtor Sarah Davies. Codir £30 am y cwrs 


 

Sut i ddefnyddio Peiriant Gwnïo

Sadwrn 9 Gorffennaf, 10am - 4pm

Coleg Cymunedol Y Bont-faen

Dysgu am roi edau drwy nodwydd, tynder, pwythi syth, twtio semau ac amrywiaeth o bwythi addurniadol ymarferol. Croeso i chi ddod â'ch peiriant gwnïo eich hun.

Tiwtor Deborah Delloyd. Codir £30 am y cwrs 


 

Gwau i Ddechreuwyr

Llun 11 Gorffennaf, 10am - 1pm

Canolfan y Kymin, Penarth

Meistroli pwythi a dulliau sylfaenol i greu eitemau â steil. Dysgu camau hanfodol gwau, yn cynnwys nodwyddau, gwlân, mesuriadau, tyndra, bwrw ymlaen ac yn bwysicaf oll, sut i ddarllen patrwm gwau.

 Tiwtor Liz Jones. Codir £20 am y cwrs  


 

Byd yr Ogs - Creu Cymeriadau o Hen Ddillad

Mawrth 12 Gorffennaf, 10am - 4pm 

Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

Defnyddio dulliau creadigol syml i greu cymeriadau Og diddorol o hen siwmperi a defnydd. Datblygu sgiliau chwarae cynaliadwy trwy gyfrwng adrodd straeon sy'n ysbrydoli.

Tiwtor Francine Davies. Codir £33 am y cwrs (ni fydd angen dod â deunydd) 


 

Clustog Clytwaith - Defnyddio Peiriant Gwnïo i Ddechreuwyr

Mercher 13 Gorffennaf, 10am - 3pm 

Coleg Cymunedol Y Bont-faen, £36

Creu gorchudd clustog clytwaith cwiltiog mewn un diwrnod wrth ddysgu defnyddio peiriant gwnïo. Darperir defnydd, ond croeso i chi ddod â'ch detholiad eich hun.

Tiwtor Nicola Sumner-Smith. Codir £36 am y cwrs (ni fydd angen dod â deunydd)  


Er mwyn cofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau hyn neu gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch

01446 773831

neu ewch i http://valecourses.org


   

Dilynwch @ValeCourses ar Drydar

 

   

‘Hoffwch’ Vale Courses ar Facebook