Site news

Job vacancy - Part Time Sessional Adult Tutor (Relief) / Tiwtor Sesiynol Dros Dro i Oedolion (Cyflenwi)

 
Picture of Hilma Wright
Job vacancy - Part Time Sessional Adult Tutor (Relief) / Tiwtor Sesiynol Dros Dro i Oedolion (Cyflenwi)
by Hilma Wright - Tuesday, 27 September 2016, 12:02 PM
 

Further Information

 

Days / Hours of Work
Diwrnodau / Oriau Gwaith

Various part time sessions as required. Sessions are typically of 2-5 hours duration and take place mornings afternoons, or evenings. Course duration will vary from 3 to 30 weeks and may include one day workshops and taster courses.

Sesiynau rhan amser amrywiol fel bo angen. Mae sesiynau fel arfer yn 2.5 awr o hyd ac yn digwydd yn y boreau, prynhawniau neu gyda’r nos. Bydd y cyrsiau’n parhau am gyfnod rhwng 3 a 30 wythnos a gall gynnwys gweithdai undydd a chyrsiau blasu

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

Part time sessional tutors are required for a range of Adult Education programmes across the Vale of Glamorgan.

Currently tutors are required in the following subjects:

Upholstery, Woodwork, Languages, Sugar Craft and Childcare.

Mae angen tiwtoriaid sesiynau rhan amser ar gyfer ystod o gyrsiau Addysg i Oedolion ym Mro Morgannwg.

Ar hyn o bryd mae angen tiwtoriaid ar gyfer y pynciau isod:

Clustogwaith, Gwaith Coed, Ieithoedd, Crafft Siwgr a Gofal Plant.

 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None

Dim

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Deborah Lewis

  • 01446 733762