Site news

October Courses for Cowbridge and Llantwit

 
Picture of Hilma Wright
October Courses for Cowbridge and Llantwit
by Hilma Wright - Friday, 30 September 2016, 10:35 AM
 

 

Places available on October Courses


Photo Walk - Photography Skills and Photochallenge

Tuesday 4 October, 1pm to 4pm 

at Cowbridge Community College

Tutor Glyn Evans. Course costs £18

   

Introduction to Ancient Egypt

Starts Tue 4 Oct, 1pm to 3pm for 10 weeks

at Llantwit Major Youth Centre

Tutor Clive Broadhurst. Course costs £89 (concession available £69)

   

   

Gift Wrapping Introduction 

Wednesday 5 October, 6pm to 9pm 

at Cowbridge Community College 

Tutor Alison Westwood. Course costs £20 (all materials will be provided)


Word Processing for Beginners

Friday 7 October, 9am to 1pm 

at Cowbridge Community College

Tutor Adam Colman. Course costs £32 

   

   

Crochet Club (Meet Monthly)

Saturday 8 October, 10am to 12.30pm 

at Cowbridge Community College

Tutor Sarah Davies. 


To book onto any of these courses, or

for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


   

Follow @ValeCourses on Twitter

 

   

'Like' Vale Courses on Facebook


 

Mae llefydd ar gael am gyrsiau mis Hydref


Taith Gerdded Tynnu Lluniau - Sgiliau a Her Ffotograffiaeth

Dydd Mawrth 4 Hydref, 1pm to 4pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Glyn Evans. Cost Cwrs £18

   

Cyflwyniad i'r Hen Aifft

Dydd Mawrth 4 Hydref, 1pm to 3pm am 10 wythnos

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr

Tiwtor Clive Broadhurst. Cost Cwrs £89 (gostyngiad yn bosib £69)

   

   

Cyflwyniad i Lapio Anrhegion

Dydd Mercher 5 Hydref, 6pm to 9pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Alison Westwood. Cost Cwrs £20


Prosesu Geiriau - Dechreuwyr

Dydd Gwener 7 Hydref, 9am to 1pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Adam Colman. Cost Cwrs £32 

   

   

Clwb Crosio (Cyfarfod misol)

Dydd Sadwrn, 10am to 12.30pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Sarah Davies.


Er mwyn cofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau hyn neu gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch

01446 773831

neu ewch i http://valecourses.org


 

Dilynwch @ValeCourses ar Drydar

 

 

‘Hoffwch’ Vale Courses ar Facebook