Site news

#LoveLibraries

 
Picture of Hilma Wright
#LoveLibraries
by Hilma Wright - Monday, 3 October 2016, 3:49 PM
 

love libraries

Mae llyfrgelloedd yn ysbrydoli pobl Cymru i fwynhau darllen a gwella eu gwybodaeth. Gallwch ddarganfod e-lyfrau am ddim, e-gronau, mynediad at gyfrifiaduron/y rhyngrwyd, digwyddiadau gwych, grwpiau darllen, amser stori a llawer iawn mwy yn eich llyfrgell leol! www.llyfrgelloedd.cymru

 

 

Libraries inspire the people of Wales to enjoy reading and enhance their knowledge. Discover free e-books, e-zines, computer/internet access, great events, reading groups, storytimes and much more at your local library! www.libraries.wales

 

Welsh Libraries / LlyfrgelloeddCymru
@welshlibraries / llyfrgellcymru

Mae ymgyrch #CaruLlyfrgelloedd yn ceisio cael pawb i drafod lleoedd mor ffantastig yw llyfrgelloedd yng Nghymru ac annog ffrindiau a theulu i ddarganfod yr hyn sydd ar gael – a’r cyfan am ddim yn eu llygfrgell leol.

The #LoveLibraries campaign aims to get everyone talking about how fantastic libraries in Wales are and encourage friends and family to discover what’s on offer - all for free at their local library.