Site news

Courses in Rhoose, Cowbridge and St Donats

 
Picture of Hilma Wright
Courses in Rhoose, Cowbridge and St Donats
by Hilma Wright - Friday, 21 October 2016, 10:19 AM
 
 

 


   

Fused Glass Pendants

Thursday 3 November, 10am to 4pm 

at Cowbridge Community College 

Tutor Frances Lloyd. Course costs £43 (all materials provided)


Word For Improvers

Friday 4 November, 9am to 1pm  

at Cowbridge Community College

Tutor Adam Colman. Course costs £32

   

   

Willow Basket Making for Beginners

Starts Friday 4 November, 9.30am to 3.30pm for 3 Weeks

at Cowbridge Community College 

Tutor Out to Learn Willow. Course costs £95 


 

Meet the iPad for Beginners

Starts Thursday 10 November, 9.30am to 11.30am for 5 Weeks

at Rhoose Library  

Tutor Ren Perini. Course costs £44.50 (concession available £34.50)


Gouache Sketching on Tinted Paper

Thursday 10 November, 10am to 4pm  

at St Donats Art Centre 

Tutor Peter Cronin. Course costs £35  

   

To book onto any of these courses, or

for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


   

Follow @ValeCourses on Twitter

 

   

'Like' Vale Courses on Facebook


 


   

Tlysau crog gwydr

Dydd Iau 3 Tachwedd, 10am - 4pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Frances Lloyd. Codir £43 am y cwrs (ni fydd angen dod â deunydd)


Word - Y Cam Nesaf

Dydd Gwener 4 Tachwedd, 9am - 1pm  

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Adam Colman. Codir £32 am y cwrs

   

   

Gwneud Basgedi Helyg - Dechreuwyr

Dydd Gwener 4 Tachwedd, 9.30am - 3.30pm am 3 wythnos

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Out to Learn Willow. Codir £95 am y cwrs


 

iPad - Dechreuwyr

Dydd Iau 10 Tachwedd, 9.30am - 11.30am am 5 wythnos

Llyfrgell y Rhws

Tiwtor Ren Perini. Codir £44.50 am y cwrs (gostyngiad yn bosib £34.50)


Braslunio Gouache ar Bapur Arlliwedig

Dydd Iau 10 Tachwedd, 10am - 4pm  

Canolfan Gelfyddydol Sain Dunwyd

Tiwtor Peter Cronin. Codir £35 am y cwrs 

   

Er mwyn cofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau hyn neu gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch

01446 773831

neu ewch i http://valecourses.org


 

Dilynwch @ValeCourses ar Drydar

 

 

‘Hoffwch’ Vale Courses ar Facebook