Site news

December One Day Courses in the Vale of Glamorgan

 
Picture of Hilma Wright
December One Day Courses in the Vale of Glamorgan
by Hilma Wright - Monday, 28 November 2016, 9:42 AM
 

December One Day Courses in the Vale of Glamorgan

 

 

 


 
 

Lino Cutting and Printing Xmas Cards

Saturday 3 December, 10am to 4pm

at Cowbridge Community College

Tutor Sarah Davies. Course costs £40 (all materials will be provided)


Painting Snow in Watercolour

Thursday 8 December, 10am to 4pm

at St Donats Art Centre

Tutor Peter Cronin. Course costs £35

   

   

Level 2 Award in Emergency First Aid At Work

Monday 12 December, 9am to 5pm 

at Cowbridge Community College

Tutor Denise Davies. Course costs £55


Computers for the Terrified and the Internet

Monday 12 December, 10am to 3pm 

at Penarth West House 

Tutor Ren Perini. Course costs £35

   

To book onto any of these courses, or

for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


   

Follow @ValeCourses on Twitter

 

   

'Like' Vale Courses on Facebook


 


   

Torri Lino ac Argraffu Cardiau Nadolig

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr, 10am - 4pm

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Sarah Davies. Cost cwrs £40 (ni fydd angen dod â deunydd)  


Paentio Eira mewn Dyfrlliw

Dydd Iau 8 Rhagfyr, 10am - 4pm

Canolfan Gelfyddydol Sain Dunwyd

Tiwtor Peter Cronin. Cost cwrs £35

   

   

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Dydd Llun 12 Rhagfyr, 9am - 5pm 

Coleg Cymunedol y Bont-faen

Tiwtor Denise Davies. Cost cwrs £55 

 


Cyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd i'r Ofnus

Dydd Llun 12 Rhagfyr, 10am to 3pm 

West House Penarth

Tiwtor Ren Perini. Cost cwrs £35 

   

Er mwyn cofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyrsiau hyn neu gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch

01446 773831

neu ewch i http://valecourses.org


 

Dilynwch @ValeCourses ar Drydar

 

 

‘Hoffwch’ Vale Courses ar Facebook