Site news

Practical, Part-Time Courses in the Vale

 
Picture of Hilma Wright
Practical, Part-Time Courses in the Vale
by Hilma Wright - Friday, 9 December 2016, 10:29 AM
 

Practical, Part-Time Courses in the Vale

 

 


 

Counselling Skills Level 2

20 Week Courses

These courses are taught by fully qualified and practising Counsellors. You begin to understand the core conditions of counselling, learning how to establish these in a counselling relationship, exploring the theories of Carl Rogers and Egan’s ‘Skilled Helper’.

During the course you will consider the ethical framework that counsellors work within, discuss safety and how to deal with potentially unsafe counselling situations. Throughout the course you will also learn the importance of reflective practice in counselling and how to use it.

Monday 16 January, 6.30pm to 9pm

at Penarth Learning Community

Tuesday 17 January, 9.30am to 12pm

at Palmerston Centre Barry

Wednesday 18 January, 12.30pm to 3pm

at Old Hall Cowbridge

Thursday 19 January, 6.30pm to 9pm

at Palmerston Centre Barry

 20 Week Course Costs £262.50 (Concession available £212.50)


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 

Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Cyrsiau 20 Wythnos

Bydd Cwnselwyr cymwys yn addysgu’r cyrsiau hyn. Byddwch yn dechrau deall prif amodau cwnsela, gan ddysgu sut i sefydlu'r rhain mewn perthynas gwnsela, gan ymchwilio i theorïau Carl Rogers a 'Skilled Helper' Egan.

Yn ystod y cwrs byddwch yn ystyried y fframwaith foesegol y mae cwnselwyr yn ei ddefnyddio wrth eu gwaith, gan drafod diogelwch a sut i ymdrin â sefyllfaoedd cwnsela anniogel.  Drwy gydol y cwrs, byddwch yn dysgu am bwysigrwydd arfer ôl-weithredol wrth gwnsela a sut i’w ddefnyddio.

Dydd Llun 16 Ionawr, 6.30pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 9.30am i 12pm

yng Nghanolfan Palmerston, Y Barri

Dydd Mercher 18 Ionawr, 12.30pm i 3pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Dydd Iau 19 Ionawr, 6.30pm i 9pm

yng Nghanolfan Palmerston, Y Barri

 Cwrs 20 Wythnos yn Costio £262.50 (Consesiwn ar gael: £212.50)


   

Mwy o Gyrsiau’n dechrau ym mis Ionawr 2017

Lawrlwythwch gopi o’r daflen hon yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org