Site news

Christmas Shopping, Father Christmas and Christmas Crafts! / Siopa Nadolig, Siôn Corn, Cyrsiau Crefft Nadolig!

 
Picture of Hilma Wright
Christmas Shopping, Father Christmas and Christmas Crafts! / Siopa Nadolig, Siôn Corn, Cyrsiau Crefft Nadolig!
by Hilma Wright - Friday, 9 December 2016, 11:13 AM
 

Christmas Shopping, Father Christmas and Christmas Crafts! / Siopa Nadolig, Siôn Corn, Cyrsiau Crefft Nadolig!

 

 

Christmas in the Vale


Late Night Shopping at Holton Road - 07/12/16

Late Night opening at Holton Road every Wednesday up until Christmas

Come on down to do your christmas shopping under the twinkling lights of the Christmas Tree on Kings Square.


   

Christmas Artisan Market, High Street, Barry - 10/12/16

Enjoy some fantastic festive crafts, art, food stalls and music.


   

Used Toy Sale, Rhoose - 10/12/16

Second hand - used - preloved - toys looking for a second home. 

Refreshments available.  All proceeds in aid of Rhoose Community Library.


   

Christmas Craft,

Barry Library - 10/12/16

Age 5-11

Make your own felt and gem Christmas tree decorations.15 places available. Cost £2

T: 01446 422425


Come to a free Children’s Christmas Craft Session

   

Rhoose Library - 20/12/16 10-11.30 a.m.

Make cards and decorations. All materials provided. Ages 4 - 11

Booking essential - pop in or call 710220

 

   

St Athan Library - 20/12/16 2-3.30pm

Make cards and decorations. All materials provided. Ages 4 - 11

Booking essential - pop in or call 751497


Black Tie and Posh Frocks - Memo Christmas Party

Meal @ 7:30pm - live band & disco till 12:30am

Party tickets £40 per person.


   

Dathliad Nadolig Cymreig

12 Rhagfyr- Canolfan Addysg Gymunedol Palmerston, Y Barri CF63 2NT

6pm-9pm

Mynediad AM DDIM a gweithgareddau AM DDIM i’r teulu i gyd

Gwneud Crefftau- addurniadau Nadolig

Cwis Nadolig

Carolau

Addurno Bisgedi

Storiau a gemau i’r plant bach

Lluniaeth ar gael


Scope Christmas Coffee Morning - 12/12/16

Sully Day Opportunities, Hayes Road, Sully

Come along and join in with all the fun! Homemade cakes, crafts and our famous Christmas Raffle, all available to buy on the morning.


   

A Special Interactive Nativity Play at the Amelia Trust - 14/12/16

The Farm's donkeys, sheep and other animals give a nice touch of reality to the annual event which is being organised by the Farm's Chaplain, Rev Delyth Liddell. Please book your tickets early.


   

Snow White, Barry Memo

The traditional pantomime of Snow White will be brought magically to life at the Memo Arts Centre, on 15th, 16th, 17th and 18th December.

Tickets: £13 Full, £11 Concession, £45 Family ticket (4, with at least 1 child).


   

Christmas Craft Courses

Painting Snow in Watercolour - 08/12/16


 


Nadolig yn y Fro


   

Siopa Hwyr y Nos - Heol Holton

Agor Hwyr y Nos yn Heol Holton bob dydd Mercher i fyny tan y Nadolig

Dewch ar i lawr i wneud eich siopa Nadolig o dan y goleuadau twinkling y Goeden Nadolig ar Kings Square.


   

Marchnad Artisan Nadolig, Y Stryd Fawr, Y Barri -  10/12/16

Enjoy some fantastic festive crafts, art, food stalls and music.


   

Gwerthu Teganau Ail-law, Rhws - 10/12/16

Hen deganau mewn cyflwr da yn edrych am ail gartref. 

Lluniaeth ar gael. Elw er budd Llyfrgell Gymunedol y Rhws.


   

Crefftau'r Nadolig, Barry Library - 10/12/16

5-11 Oed 

Gwenewch eich coeden Nadolig Ffelt a Gemau eich hun Addurniadau.15 Ile ar gael

£2

Ffon: 01446 422425


Dewch i Sesiwn Grefftau Nadolig yn rhad ac am ddim i Blant

   

Llyfrgell Y Rhws - 20/12/16 10-11.30 a.m.

Wneud cardiau ac addurniadau. Darperir yr holl ddeunyddiau. Oedrannau 4-11

Rhaid neilltuo lle - galwch i mewn neu ffoniwch 710220

 

   

Llyfrgell Sain Tathan - 20/12/16 2-3.30pm

Wneud cardiau ac addurniadau. Darperir yr holl ddeunyddiau. Oedrannau 4-11

Rhaid neilltuo lle - galwch i mewn neu ffoniwch 751497


   

Tei Du a Ffrogiau Ffansi – Parti Nadolig Memo

Pryd @ 7:30 – band byw a disgo tan 12:30am

Tocynnau parti £40 y pen.


   

Dathliad Nadolig Cymreig

12 Rhagfyr- Canolfan Addysg Gymunedol Palmerston, Y Barri CF63 2NT

Mynediad AM DDIM a gweithgareddau AM DDIM i’r teulu i gyd

Gwneud Crefftau- addurniadau Nadolig

Cwis Nadolig

Carolau

Addurno Bisgedi

Storiau a gemau i’r plant bach

Lluniaeth ar gael

 


   

Bore Coffi y Nadolig Scope - 12/12/16

Dewch i gymryd rhan yn yr hwyl!  Cacennau cartref, crefftau a’n Raffl Nadolig enwog, y cwbl ar gael i’w prynu ar y bore.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.


   

Drama’r Geni Ryngweithiol Arbennig yn Ymddiriedaeth Amelia - 14/12/16

Mae mulod, defaid ac anifeiliaid eraill y fferm yn ychwanegu at realiti’r digwyddiad blynyddol sy'n cael ei drefnu gan Gaplan y Fferm, Y Parch. Delyth Liddell.


   

Eira Wen, Canolfan y Celfyddydau

Bydd panto traddodiadol Eira Wen yn dod yn fyw mewn modd hudol yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo, ar 15; 16; 17 a 18 Rhagfyr.

Tocynnau:£13 Llawn, £11 Gostyngiadau, £45 Tocyn Teulu (4, gydag o leiaf 1 plentyn).


   

Cyrsiau Crefft Nadolig

Peintio Eira yn Dyfrlliw - 08/12/16