Site news

Light Springs through the Dark: A Vision for Culture in Wales

 
Llun o Hilma Wright
Light Springs through the Dark: A Vision for Culture in Wales
gan Hilma Wright - Thursday, 15 December 2016, 10:12 AM
 

Neges ddwyieithog yw hon - Gweler isod ar gyfer y fersiwn Saesneg.

 

This is a bilingual message - Please see below for English version.

----

 

Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant yng Nghymru

 

Rydym yn awyddus i sicrhau bod modd i bawb ar draws Cymru fanteisio i’r un graddau ar gyfleoedd i fwynhau’r celfyddydau, cerddoriaeth, llenyddiaeth a threftadaeth yng Nghymru a hefyd eu hannog a’u cefnogi i gymryd rhan.

 

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar gyfer Diwylliant yng Nghymru, ac yn amlinellu ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu ar gyfer diwylliant.

 

http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/arts/a-vision-for-culture-in-wales/?lang=en

 

 

Light Springs through the Dark: A Vision for Culture in Wales

 

We want everyone across Wales to have equal access to the arts, music, literature and heritage in Wales, and to be encouraged and supported to take part.

 

This document outlines the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure’s vision for Culture in Wales,  and sets out our Programme for Government commitments for culture

 

http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/arts/a-vision-for-culture-in-wales/?lang=cy