Site news

Sew Much Fabric, Sew Little Time

 
Llun o Hilma Wright
Sew Much Fabric, Sew Little Time
gan Hilma Wright - Thursday, 15 December 2016, 10:16 AM
 

Sew for the love of it

 

 

 


Meet Tutor Deborah DeLloyd

Deborah has a BA (hons) Fashion degree and went on to become a Costume and Dress Designer and Maker for TV and theatre, to include Welsh National Opera, the BBC, the Sherman theatre and HTV.

Dressmaking Skills for Beginners
10 Week Course

Monday 16 January, 7pm to 9pm at Penarth Learning Community


Meet Tutor Joanne Terrar

Joanne has over 20 years’ experience in fashion design and upcycling. Holding a first class BA(Hons) Fashion Design her work includes collaborations with other designers, own collections and costumes for a feature film and a short film. She is currently launching a range of digital fashion patterns aimed at the home-sewing market.

Dressmaking and Sewing Skills (Intermediate Level)
10 Week Course

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm at Penarth Learning Community


Meet Tutor Christine Griffiths

Christine has been teaching for over 37 years and really enjoys sharing her enthusiasm, knowledge and wealth of experience with learners. Dressmaking is Christine's specialism and also creative techniques to design beautiful accessories or interior items.

Sewing Bee- Patterns, Cushions, Dressmaking and Sewing Skills
10 Week Courses

Wednesday 18 January, 7pm to 9pm at Old Hall Cowbridge

Thursday 19 January, 10am to 12pm at Old Hall Cowbridge

Thursday 19 January, 1pm to 3pm at Old Hall Cowbridge


Meet Tutor Ros Jones

Ros has been teaching Patchwork and Quilting for over 15 years. Ros is extremely talented creating her own designs and introducing new trends. Recently Ros had a quilt pattern published in a Patchwork and Quilting magazine.

Patchwork and Quilting
10 Week Courses

Monday 16 January, 10am to 12pm at Old Hall Cowbridge

Monday 16 January, 1pm to 3pm at Old Hall Cowbridge

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm at Old Hall Cowbridge 


Meet Tutor Marlene Cash

Marlene has a passion for Patchwork and Quilting and is really looking forward to teaching our NEW Penarth Patchwork Courses for Beginners.

Patchwork and Quilting for Beginners
10 Week Course

Wednesday 18 January, 1pm to 3pm at The Kymin Penarth

   

Meet Tutor Liz Jones

Liz creates the most beautiful range of vintage knitted garments. Liz enjoys knitting and sharing her ideas.

Knitting for Beginners
10 Week Course

Tuesday 17 January, 1pm to 3pm at Trinity Church Rooms Penarth


10 Week Courses Cost £89
(Concession available for the over 60s £69)


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 

Dewch i gwrdd â’r Tiwtor, Deborah DeLloyd

Mae gan Deborah radd BA (anrh) mewn Ffasiwn a daeth yn Ddyluniwr a Gwniyddes Gwisgoedd ar gyfer y teledu a theatr, gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, y BBC, Theatr y Sherman a HTV.

Sgiliau Gwneud Dillad i Ddechreuwyr
Cwrs 10 Wythnos 

Dydd Llun 16 Ionawr, 7pm i 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth


Dewch i gwrdd â’r Tiwtor, Joanne Terrar

Mae gan Joanne dros 20 mlynedd o brofiad mewn dylunio ffasiwn ac uwchgylchu. Mae ganddi radd dosbarth cyntaf BA (Anrh) Dylunydd Ffasiwn, ac mae ei gwaith yn cynnwys cydweithrediadau â dylunwyr eraill, casgliadau personol a gwisgoedd ar gyfer ffilm a ffilm fer.  Ar hyn o bryd, mae’n lansio cyfres o batrymau ffasiwn ddigidol wedi’u targedu at y farchnad gwnïo-cartref.

Gwniedyddiaeth a Sgiliau Gwnïo (Lefel Ganolig)
Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth


Dewch i gwrdd â'r tiwtor, Christine Griffiths

Mae Christine wedi bod yn dysgu ers dros 37 mlynedd ac mae wrth ei bodd yn rhannu ei brwdfrydedd, ei gwybodaeth a’i phrofiad gyda dysgwyr eraill.  Gwniedyddiaeth yw arbenigedd Christine yn ogystal â thechnegau creadigol i ddylunio cyfwisgoedd prydferth neu eitemau mewnol.

Digwyddiad Gwnïo – Patrymau, Clustogau, Gwniedyddiaeth a Sgiliau Gwnïo
Cyrsiau 10 Wythnos

Dydd Mercher 18 Ionawr, 7pm i 9pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Dydd Iau 19 Ionawr, 10am i 12pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Dydd Iau 19 Ionawr, 1pm i 3pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen


 

Dewch i gwrdd â’r Tiwtor, Ros Jones

Mae Ros wedi bod yn addysgu Clytwaith a Chwiltio ers dros 15 mlynedd. Mae Ros yn ofnadwy o dalentog yn creu eu dyluniadau ei hunain a chyflwyno tueddiadau newydd. Yn ddiweddar, cafodd un o'i phatrymau cwilt ei gyhoeddi mewn cylchgrawn Clytwaith a Chwiltio.

Clytwaith a Chwiltio
Cyrsiau 10 Wythnos

Dydd Llun 16 Ionawr, 10am i 12pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Dydd Llun 16 Ionawr, 1pm i 3pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen


 

Dewch i gwrdd â’r tiwtor, Marlene Cash

Mae Marlene yn angerddol am Glytwaith a Chwiltio ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at addysgu ein Cwrs Clytwaith i Ddechreuwyr NEWYDD ym Mhenarth.

Clytwaith a Chwiltio i Ddechreuwyr
Cyrsiau 10 Wythnos

Dydd Mercher 18 Ionawr, 1pm i 3pm yn The Kymin, Penarth  


 

Dewch i gwrdd â’r Tiwtor, Liz Jones

Mae Liz yn creu llawer iawn o ddilladau prydferth unigryw wedi’u gweu.  Mae Liz yn mwynhau gweu a rhannu ei syniadau.

Gweu i Ddechreuwyr
Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 1pm i 3pm yn Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth


Pris Cwrs 10 Wythnos: £89
 (Disgownt i bobl dros 60: £69)


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org