Site news

New Year, Try a New Course

 
Picture of Hilma Wright
New Year, Try a New Course
by Hilma Wright - Wednesday, 4 January 2017, 1:21 PM
 

 


Willow Basket Making for Beginners

with Out to Learn Willow

You will create a Small Round Basket, Frame Basket and a Berry Picking Basket with Handle

Thursday 12 January, 9.30am to 3.3pm

at the Old Hall Cowbridge
3 Week Course Costs £95

   

 

Kiln Glass Fusing

with Yvonne Coffey

Thursday 19 January, 10am to 12pm

at Palmerston Centre Barry

10 Week Course Costs £99 (Concession available £79) 


Introduction to Falconry Birds of Prey

with Lewis Phillips

Friday 20 January, 10am to 2pm

at Old Hall Cowbridge

5 Week Course Costs £99 (Concession available £79)

   

10 Week Course Costs £89
(Concession available for the over 60s £69) 


   

Family History Courses (10 Weeks)

with Julie Daniel

Wednesday 18 January, 10am to 12pm

Wednesday 18 January. 1pm to 3pm

at Cowbridge Library


 

Bridge for Beginners (10 Weeks)

with Dawn Bowers

Thursday 19 January, 1pm to 3pm

at Old Hall Cowbridge


   

Calligraphy for Beginners (10 Weeks)

with Stephanie Kempley

Thursday 19 January, 1pm to 3pm

at the Old Hall Cowbridge


   

Cake Decorating Sugarcraft Beginners 
(10 Weeks)

with Carmel Lovell

Thursday 19 January, 12.30pm to 2.30pm

at Palmerston Centre Barry


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook

 

 

 

Gwneud Basgedi Helyg i Ddechreuwyr

gyda'n cwrs Dysgu Helyg

Byddwch yn creu basged fach gron, basged ffrâm a basged pigo ceirch gyda choes.

Dydd Iau 12 Ionawr, 9.30pm i 3.30pm

yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen
Cwrs 3 Wythnos yn Costio £95


Ymdoddi Gwydr Ciln

gydag Yvonne Coffey

Dydd Iau 19 Ionawr, 10am i 12pm

yng Nghanolfan Palmerston, Y Barri

Pris Cwrs 10 Wythnos: £99 (Consesiwn ar gael: £79) 

   

 

Cyflwyniad i Hebogyddiaeth, Adar Ysglyfaethus

gyda Lewis Phillips

Dydd Llun 20 Ionawr, 10am i 2pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Pris Cwrs 5 Wythnos: £99 (Consesiwn ar gael: £79)


Pris Cwrs 10 Wythnos: £89
 (Disgownt i bobl dros 60: £69) 


   

Cyrsiau Hanes Teulu (10 Wythnos)

gyda Julie Daniel

Dydd Mercher 18 Ionawr, 10am i 12pm

Dydd Mercher 18 Ionawr. 1pm i 3pm

yn Llyfrgell y Bont-faen


   

Bridge i Ddechreuwyr (10 Wythnos)

gyda Dawn Bowers

Dydd Iau 19 Ionawr, 1pm i 3pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen


   

Caligraffi i Ddechreuwyr (10 Wythnos)

gyda Stephanie Kempley

Dydd Iau 19 Ionawr, 1pm i 3pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen


   

Addurno Cacennau â Chrefft Siwgr i Ddechreuwyr (10 Wythnos)

gyda Carmel Lovell

Dydd Iau 19 Ionawr, 12.30pm i 2.30pm

yng Nghanolfan Palmerston, Y Barri


   

Mwy o Gyrsiau’n dechrau ym mis Ionawr 2017

Lawrlwythwch gopi o’r daflen hon yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org