Site news

Bread Making and Baking, Indian and Mediterranean Cookery

 
Picture of Hilma Wright
Bread Making and Baking, Indian and Mediterranean Cookery
by Hilma Wright - Tuesday, 10 January 2017, 11:02 AM
 
 

 


Bake with Claire 'Cooked from Scratch'

Homemade bread & cakes are so much better than shop bought.  Learn to bake Fougasse & Focaccia.  A really delicious Victoria Sponge, Swiss Roll, Meringue and Roulade. This course will give you the confidence to adapt the basic recipes & experiment with variations at home.

Bread Making and Baking

Monday 16 January, 6pm to 9pm for 5 Weeks

at Penarth Learning Community

5 Week Course Costs £66.75 (Concession available £51.75)


   

Indian Cookery with Uma Sims
10 Week Course

Monday 16 January, 7pm to 9pm

at Penarth Learning Community 


   

Mediterranean Cookery with Lizzie Brighton 10 Week Course

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm

at Penarth Learning Community


10 Week Course Costs £89
(Concession available for the over 60s £69)


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 

Pobi gyda Claire ‘Coginio â llaw’

Mae bara a chacennau cartref cymaint gwell na rhai siop.  Byddwch yn dysgu sut mae pobi Fougasse a Focaccia.  Hefyd, byddwch yn dysgu sut i bobi Sbwng Victoria, Rholyn Swistir, Meringue a Roulade. Ar ôl bod ar y cwrs, byddwch yn ddigon hyderus i addasu’r ryseitiau sylfaenol ac i roi cynnig ar fersiynau gwahanol gartref.

Gwneud Bara a Phobi

Dydd Llun 16 Ionawr, 6pm i 9pm am 5 Wythnos

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth

Pris Cwrs 5 Wythnos: £66.75 (Consesiwn ar gael: £51.75)


   

Coginio India gyda Uma Sims

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Llun 16 Ionawr, 7pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth 


   

Coginio Mediteranaidd gyda Lizze Brighton

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth


Pris Cwrs 10 Wythnos: £89
 (Disgownt i bobl dros 60: £69)


   

Mwy o Gyrsiau’n dechrau ym mis Ionawr 2017

Lawrlwythwch gopi o’r daflen hon yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org