Site news

Enjoy Painting with Local Artists

 
Picture of Hilma Wright
Enjoy Painting with Local Artists
by Hilma Wright - Monday, 16 January 2017, 3:49 PM
 

 


 

   

Artist Peter Cronin

Introduction to Pen and Wash  

Thursday 12 January, 10am to 4pm

at St Donats Art Centre

One Day Course Costs £35


10 Week Course Costs £89 (Concession available for the over 60s £69)


   

Artist Penelope Cowley

Drawing and Painting using Watercolours
10 Week Course

Monday 16 January, 7pm to 9pm

at Penarth Learning Community


   

Artist Heather Simmonds

Found Objects Still Life Drawing
10 Week Course

Monday 16 January, 10am to 12pm

at Old Hall Cowbridge


 

Artist Sarah Davies

Exploring Watercolours
10 Week Course

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm

at Old Hall Cowbridge 


 

Meet Artist Dee Young

Portraiture - 10 Week Course

Tuesday 17 January, 10am to 12pm

at Trinity Church Rooms Penarth

 

 

So You Think You Can't Draw - 10 Week Course

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm

at Penarth Learning Community 


   

Artist Francine Davies

Drawing and Painting Mixed Media
10 Week Course

Wednesday 18 January, 1.30pm to 3.30pm

at Wick Village Hall


 

Life Drawing Courses
10 Week Courses

Monday 16 January, 7pm to 9pm

at Penarth Learning Community 

Tuesday 17 January, 7pm to 9pm 

at Old Hall Cowbridge

10 Week Course Costs £114 (Concession available £94) - Price includes Life Models.


   

More Courses starting in January 2017

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 


   

Yr Artist Peter Cronin

Cyflwyno Beiro a Golchi  

Dydd Iau 12 Ionawr, 10am i 4pm

yng Nghanolfan Gelf Sain Dunwyd

Pris Cwrs Un Dydd yw £35


Pris Cwrs 10 Wythnos: £89 (Disgownt i bobl dros 60: £69)


   

Yr Artist Penelope Cowley

Tynnu Lluniau a Phaentio gan ddefnyddio Dyfrlliw

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Iau 16 Ionawr, 7pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth


   

Yr Artist Heather Simmonds

Bywlunio Gwrthrychau Diarth 

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Iau 16 Ionawr, 10am i 12pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen


   

Yr Artist Sarah Davies

Ymchwilio i Ddyfrlliw

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen 


Dewch i gwrdd â'r artist, Dee Young

Portreadu – Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 10am i 12pm

yn Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth

   

 

Methu â Thynnu Llun?  - Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth 

   

   

Yr Artist Francine Davies

Tynnu Lluniau a Phaentio Cyfryngau Cymysg

Cwrs 10 Wythnos

Dydd Mercher 18 Ionawr, 1.30pm i 3.30pm

yn Neuadd Bentref Y Wig


 

Cyrsiau Bywlunio
Cyrsiau 10 Wythnos

Dydd Llun 16 Ionawr, 7pm i 9pm

yng Nghanolfan Ddysgu Penarth 

Dydd Mawrth 17 Ionawr, 7pm i 9pm 

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Pris Cwrs 10 Wythnos: £114 (Consesiwn ar gael: £94) - Pris yn cynnwys Modelau Byw


   

Mwy o Gyrsiau’n dechrau ym mis Ionawr 2017

Lawrlwythwch gopi o’r daflen hon yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org