Site news

Need First Aid, Excel or Powerpoint Skills?

 
Picture of Hilma Wright
Need First Aid, Excel or Powerpoint Skills?
by Hilma Wright - Wednesday, 25 January 2017, 1:43 PM
 

 


 

Italian Power Course: Intensive, Revision, Practice

Fun and fast- paced one-day revision course for beginners perfect for brushing up your Italian ready for a trip to Italy.

Tutor Luca Paci 

Saturday 28 January, 10am to 4pm at Trinity Church Rooms, Penarth

One Day Course Costs £35


 

Level 2 Award in Emergency First Aid At Work

The role of a First Aider; CPR (Adult), Unconscious Casualty, Management of Seizures, Choking, External Bleeding, Shock and Minor injuries.

Tutor Denise Davies 

Saturday 28 January, 9am to 5pm at Trinity Church Rooms, Penarth

One Day Course Costs £55 (includes certificate for accreditation.)


 

Excel for Improvers

Dip into the world of functions, learn how to master charts, work with multiple worksheets; sort, filter and format your data, and when you’re done, make perfectly professional printouts.

Tutor Adam Coleman

Friday 3 February, 9am to 1pm at Cowbridge Community College

One Day Course Costs £32 


 

Powerpoint for Improvers

Used PowerPoint before but want to get the most out of it? Get your presentation consistent and professional, quickly. Edit your Slide Master, insert SmartArt diagrams, charts and tables, hyperlinks and action buttons.

Tutor Adam Coleman

Friday 10 February, 9am to 1pm at Cowbridge Community College

One Day Course Costs £32


   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 


 

Cwrs Adolygu ac Arfer Eidaleg Dwys

Cwrs adolygu undydd dwys i ddechreuwyr. Yn berffaith ar gyfer perffeithio’ch Eidaleg ar gyfer y daith honno i’r Eidal!

Twitor Luca Paci

Dydd Sadwrn 28 Ionawr, 10am i 4pm yn Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth

Pris Cwrs Undydd yw £35


 

Dyfarniad Lefel 2 - Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Rôl Cymorth Cyntaf; Adfywio Cardio-pwlmonaidd (Oedolion), Person anymwybodol, Rheoli Ffitiau, Tagu, Gwaedu Allanol, Sioc a mân anafiadau.

Tiwtor Denise Davies

Dydd Sadwrn 28 Ionawr, 9am i 5pm yn Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth

Pris Cwrs Undydd yw £55 (gyda thystysgrif achredu)


 

Cwrs Gwella Sgiliau Excel

Dysgwch am swyddogaethau, siartiau, gweithio gydag amryw daenlenni; didoli, hidlo a fformatio’ch data, a phan fyddwch wedi darfod, printio taflenni proffesiynol.

Tiwtor Adam Coleman

Dydd Gwener 3 Chwefror, 9am i 1pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Pris Cwrs Undydd yw £32


 

Cwrs Gwella Sgiliau Powerpoint

Wedi defnyddio PowerPoint ac am fanteisio’n llawn arno? Crëwch gyflwyniad cyson, proffesiynol, yn gyflym. Golygwch Sleidiau, gosodwch ddiagramau SmartArt, siartiau a thablau, hyperddolenni a botymau.

Tiwtor Adam Coleman

Dydd Gwener 10 Chwefror, 9am i 1pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Pris Cwrs Undydd yw £32


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org