Site news

Fabric, Ceramics and Painting - Saturday 4 March

 
Picture of Hilma Wright
Fabric, Ceramics and Painting - Saturday 4 March
by Hilma Wright - Friday, 3 February 2017, 11:07 AM
 

 


Saturday 4 March 2017

at Old Hall, Cowbridge Community College


 

Fabric Handmade Bespoke Accessories and Homeware 

Breathe new life into your old jumpers and favourite fabrics. Turn pre-loved fabrics into bespoke accessories and Homewares; bags, scarves, cushions or toys.

Tutor Francine Davies

10am to 4pm One Day Course Costs £35 (all materials will be provided)


 

Easter Ceramics

Make Easter egg cups from clay and decorate bisque tea plates with under glaze paints. All work will be fired and ready for collection in time for Easter.

Tutor Pam Jones

10am to 4pm One Day Course Costs £37 (all materials will be provided)


 

Versatile Essential Oils

Essential oils have many uses. Learn how to use essential oils safely for various purposes around the home, make your own skin care products and improve health.

Tutor Julie Croad

10am to 2pm One Day Course Costs £25 (all materials will be provided)


 

Create Vibrant Oil Pastel Paintings

Learn oil pastel painting techniques and produce your own vibrant artwork.

Tutor Sarah Davies

10am to 4pm One Day Course Costs £35


   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 


Dydd Sadwrn 4 Mawrth 2017

Yr Hen Neuadd, Coleg Cymunedol Y Bont-faen


 

Ategolion a Nwyddau Cartref Ffabrig Pwrpasol wedi'u gwneud â llaw 

Rhowch fywyd newydd i’ch hen siwmperi a’ch hoff ddefnyddiau Trowch hen ddefnyddiau yn ategolion pwrpasol ac yn nwyddau i’r cartref; bagiau, sgarffiau, clustogau neu deganau.

Y Tiwtor fydd Francine Davies

10am – 4pm Cost Cwrs Undydd £35 (darperir yr holl ddeunyddiau)


 

Cerameg y Dwyrain

Gwnewch gwpanau wyau Pasg o glai ac addurnwch blatiau bisgedi â phaent cyn gwydro. Caiff yr holl waith ei danio a bydd yn barod i’w gasglu erbyn y Pasg.

Y Tiwtor fydd Pam Jones

10am – 4pm Cost Cwrs Undydd £37 (darperir yr holl ddeunyddiau)


 

Olewau Hanfodol Amrywiol

Mae i olewau hanfodol lawer o ddefnydd. Dysgwch sut i ddefnyddio olewau hanfodol yn ofalus ar gyfer dibenion amrywiol o gwmpas y cartref, gwnewch eich nwyddau croen eich hun a gwellwch ar iechyd.

Y Tiwtor fydd Julie Croad

10am – 2pm Cost Cwrs Undydd £25 (darperir yr holl ddeunyddiau)


 

Creu Lluniau Pastel Olew Bywiog

Dysgwch dechnegau paentio ag olewau pastel a chynhyrchwch eich gwaith celf llachar eich hun.

Y Tiwtor fydd Sarah Davies

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £35


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org