Site news

Lots of NEW Penarth Saturday Courses

 
Picture of Hilma Wright
Lots of NEW Penarth Saturday Courses
by Hilma Wright - Tuesday, 14 February 2017, 12:45 PM
 

Don't miss Saturday 4 March Art, Jewellery, Flowers, Lampshades and much more

 

 

 


Saturday 4 March 2017

at Penarth Learning Community School


 

Animal Caricatures - Easter Chickens

Produce fun images with a personality. Learn how to create caricatures with idiosyncrasies, behaviours and characteristics - animals are alot like us after all!

Tutor Helen Joy

10am to 4pm One Day Course Costs £35


 

Colourful Aluminium Jewellery 

Design and make your own unique jewellery from aluminium. All materials and equipment will be provided.  

Tutor Mandy Nash 

10am to 4pm One Day Course Costs £40 (all materials will be provided)


 

Floral Designs for Spring 

Create posies and delightful arrangements for both Easter gifts and entertainment from gorgeous flowers this season brings. 

Tutor Genevieve Davies

10am to 4pm One Day Course Costs £40


 

Lampshade Making for Beginners

Taking interior designing to the next level, Enjoy this great workshop and create a professional looking shade to take home. Lampshade kits will be provided, you will need a piece of fabric, thin poplin style cotton is best, measuring 100cm to 30cm.

Tutor Conrad Bartlett

10am to 2pm One Day Course Costs £45


 

Healthy Indian Cookery TakeAway

Cold starter, a chicken based main course (veggies could substitute Quorn pieces), a rice based dish and a sweet. Lunch and the more unusual ingredients such as spices will be provided.

Tutor Uma Sims

10am to 4pm One Day Course Costs £40 (lunch and some ingredients will be provided)


 

Dressmaking Skills for Beginners

Seams, curves, corners, edges and top-stitching. You will sew a simple dart, insert a concealed zip, attach a facing, make a hem and a button hole. All fabric, cotton and zips will be provided.

Tutor Deborah De Lloyd

10am to 4pm One Day Course Costs £35 (all materials will be provided)


   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 


Dydd Sadwrn 4 Mawrth 2017

Yn Ysgol Ddysgu Gymunedol Penarth


 

Cymeriadau Anifeiliaid - Ieir Pasg

Cynhyrchwch ddelweddau hwyliog sydd â phersonoliaeth iddynt. Dysgwch sut mae creu cymeriadau cartŵn gyda’u hynodrwydd, ymddygiad a’u nodweddion eu hunain – mae anifeiliaid yn debyg iawn i ni wedi’r cwbl!

Y Tiwtor fydd Helen Joy

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £35


 

Gemwaith Alwminiwm Lliwgar 

Dyluniwch a chrëwch eich gemwaith unigryw eich hun allan o alwminiwm. Darperir yr holl offer a deunyddiau.  

Y Tiwtor fydd Mandy Nash 

10am – 4pm Cost Cwrs Undydd £40 (darperir yr holl ddeunyddiau)


Dyluniadau Blodau i'r Gwanwyn 

Crëwch dusw a threfniadau hyfryd ar gyfer adloniant ac anrhegion i’r Pasg o’r blodau hardd sydd gan y tymor hwn i’w gynnig. 

Y Tiwtor fydd Genevieve Davies

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £40

   

 

Creu Lampiau i Ddechreuwyr

Codi safon dylunio mewnol. Mwynhewch y gweithdy gwych yma a chreu diwyg proffesiynol i’ch cartref. Darperir offer i greu gysgodlenni lampau, bydd angen darn o ddefnydd arnoch, cotwm tenau math poplin sydd orau, yn mesur 100cm x 30cm.

Y Tiwtor fydd Conrad Bartlett

10am i 2pm Cost Cwrs Undydd £45


 

Bwyd Tecawê Indiaidd Iach

Saig cyntaf oer, prif gwrs seiliedig ar gyw iâr (gall llysieuwyr ddefnyddio darnau o Quorn), platiad seiliedig ar reis a phwdin. Darperir cinio a’r cynhwysion mwy anarferol megis sbeisys.

Y Tiwtor fydd Uma Sims

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £40 (darperir cinio a rhai cynhwysion)


 

Creu Ffrogiau i Ddechreuwyr

Gwniadau, troadau, corneli, ymylon a wyneb-bwytho. Byddwch yn gwnïo dart syml, gosod zip cudd, gosod wyneb, creu hem a thwll botwm. Darperir yr holl ddeunydd, cotwm a zipiau.

Y Tiwtor fydd Deborah De Lloyd

10am – 4pm Cost Cwrs Undydd £35 (darperir yr holl ddeunyddiau)


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org