Site news

Chocolate Making Delicious One Day Courses

 
Picture of Hilma Wright
Chocolate Making Delicious One Day Courses
by Hilma Wright - Tuesday, 28 February 2017, 11:37 AM
 

Saturday 25 March 2017

at Penarth Learning Community School 


 

Chocolate Making

Delicious, fun and everything chocolate; salted caramels, truffles, chocolate bark and simple chocolate desserts. Great for homemade gifts.

with Cooked from Scratch

10am to 4pm One Day Course Costs £40 (some ingredients will be provided)


 

Drawing and Painting Spring Flowers 

Learn about using colour, forming composition and develop some Botanical understanding.

Tutor Helen Joy

10am to 4pm One Day Course Costs £35


 

Felt Making - Flowers

Learn the techniques to making felt flowers; chunky and funky or delicate and elegant. Embellish your flower with embroidery and beads.

Tutor Kate Montefiore

10am to 4pm One Day Course Costs £35 (all materials will be provided)


   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook

 


Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017

yn Ysgol Ddysgu Gymunedol Penarth 


 

Creu Siocled

Blasus, hwyl a phopeth am siocled; caramelau hallt, tryffls, rhisgl siocled a phwdinau siocled syml. Ardderchog ar gyfer anrhegion cartref.

gyda Coginio o'r Newydd

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £40 (darperir rhai cynhwysion)


 

Dylunio a Phaentio Blodau’r Gwanwyn 

Dysgwch am ddefnyddio lliwiau, creu cyfansoddiadau a datblygu ychydig o ddealltwriaeth Fotanegol

Y Tiwtor fydd Helen Joy

10am i 4pm Cost Cwrs Undydd £35


 

Creu Ffelt - Blodau

Dysgwch y dechneg o greu blodau ffelt; mawr a byrlymus neu'n fân a choeth. Rhowch frodwaith a gleiniau ar eich blodyn i’w addurno.

Kate Montefiore fydd y Tiwtor

10am – 4pm Cost Cwrs Undydd £35 (darperir yr holl ddeunyddiau)


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org