Site news

Weddings, Gifts, Dressmaking One Day Courses

 
Llun o Hilma Wright
Weddings, Gifts, Dressmaking One Day Courses
gan Hilma Wright - Wednesday, 8 March 2017, 11:40 AM
 

 


Saturday 25 March 2017

at Old Hall, Cowbridge Community College


   

Wedding Photography

Using a bride and groom set up, focus on poses and attention to detail such as dresses, hair and shoes. Understand weather and lighting, consider the buildings around. Remember to bring along your digital camera.

Tutor Lewis Phillips

10am to 4pm, One Day Course Costs £45


   

Fused Glass Wall Hanging

Design and create a colourful 'wish stick' light catcher, a kiln carved light catcher and a hanging with copper inclusions.

Tutor Frances Lloyd

10am to 4pm, One Day Course Costs £43 (all materials will be provided)


   

Gift Wrapping Professionally

Gift wrap most basic shapes, boxes, bottles, jars, cylinders, clothing, small and bulky items, and a selection of options for decorating gifts.

Tutor Alison Westwood

10am to 4pm, One Day Course Costs £42 (all materials will be provided)


   

Dressmaking - Upcycled Clothing

Learn how to alter or change an old item of clothing to give it a new lease of life. Gain skills in seams, hems, make darts, add trims, replace fastenings such as zips and buttons and how to change the shape of your garment by adding and taking away different sections.

Tutor Deborah Delloyd

10am to 4pm, One Day Course Costs £35 


   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook

 


Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017

Yr Hen Neuadd, Coleg Cymunedol Y Bont-faen


 

Ffotograffiaeth Priodasau

Gan ddefnyddio senario priodasol gyda priodfab a phriodferch, byddwch yn canolbwyntio ar ystumiau gwahanol a manylion, megis ffrogiau, blodau ac esgidiau.  Byddwch yn deall y tywydd a goleuadau, ac yn ystyried yr adeiladau o’ch cwmpas.  Cofiwch ddod â'ch camera digidol!

Y tiwtor fydd Lewis Phillips

Cwrs Un Dydd yn Costio £45 

Addurn Wal Gwydr wedi’i Ffiwsio

Dyluniwch a chrëwch ddaliwr goleuadau ‘ffon ddymuniadau’ lliwgar, daliwr goleuadau wedi’i wneud ag odyn a chopr.

Y tiwtor fydd Frances Lloyd

Cost Cwrs Undydd £43 (darperir yr holl ddeunyddiau)

 

 

Addurn Wal Gwydr wedi’i Ffiwsio

Dyluniwch a chrëwch ddaliwr goleuadau ‘ffon ddymuniadau’ lliwgar, daliwr goleuadau wedi’i wneud ag odyn a chopr.

Y tiwtor fydd Frances Lloyd

Cost Cwrs Undydd £43 (darperir yr holl ddeunyddiau)


 

Lapio Anrhegion yn Broffesiynol

Lapiwch y rhan fwyaf o siapiau sylfaenol, bocsys, poteli, jariau, silindrau, dillad, eitemau mân ac eitemau mawr, a detholiad o opsiynau i addurno anrhegion.

Y tiwtor fydd Alison Westwood

Cost Cwrs Undydd £42 (darperir yr holl ddeunyddiau)


 

Creu Gwisgoedd - Ail-ddefnyddio Dillad

Dysgwch sut mae newid neu addasu hen ddilledyn er mwyn ei ddefnyddio eto! Byddwch yn ennill sgiliau semau, hemiau, yn creu dartiau, ychwanegu trimiau, rhoi zipiau a botymau newydd a dysgu sut mae newid siâp y dilledyn drwy ychwanegu a chael gwared ar rannau gwahanol.

Y Tiwtor fydd Deborah De Lloyd

Cwrs Un Dydd yn Costio £35 


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org