Site news

Saturday 1st April One Day Courses in Cowbridge

 
Picture of Hilma Wright
Saturday 1st April One Day Courses in Cowbridge
by Hilma Wright - Wednesday, 15 March 2017, 1:55 PM
 

 


Saturday 1 April - One Day Courses

at Cowbridge Community College, Old Hall


 

Bunting - Use Sewing Machine for Beginners

Tutor Nicola Sumner-Smith

Create lengths of bright and beautiful bunting flags, great for adorning your home or for a special occasion.

10am to 4pm at Cowbridge Community College

Costs £40 (all fabrics and materials will be provided) 


 

Fused Glass Coasters

Tutor Frances Lloyd

Learn basic glass cutting techniques and assemble to create colourful coasters.

10am to 4pm at Cowbridge Community College

Costs £43 (all materials will be provided) 


 

Photoshop - Understanding Layers

Tutor Glyn Evans

Layers are a series of individual “pages” that can be edited, modified and enhanced to build up a composite image.

10am to 4pm at Cowbridge Community College

Costs £35


 

Crochet Flower Brooch

Tutor Sarah Davies

Learn how to crochet in the round and make a flower brooch for Mother's day.

10am to 4pm at Cowbridge Community College

Costs £35 


   

First Aid at Work (Level 2)

Wednesday 5 April, 9am to 5pm

at Cowbridge Community College

 

Tutor Denise Davies

The Role of a First Aider will include CPR (Adult), Unconscious Casualty, Management of Seizures, Choking, External Bleeding and Shock.

One Day Course Costs £55 (includes certificate for accreditation)

   

   

More ONE DAY Courses

Download a copy of this flyer here!


To book onto any of these courses, or
for further information, telephone

01446 773831

Visit our website http://valecourses.org


Follow @ValeCourses on Twitter

 

'Like' Vale Courses on Facebook


 


Dydd Sadwrn 1 Ebrill – Cyrsiau Undydd

yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen, Yr Hen Neuadd


 

Baneri - Defnyddio Peiriant Wnïo i Ddechreuwyr

Tiwtor Nicola Sumner-Smith

Byddwch yn creu baneri lliwgar a phrydferth ar gyfer eich cartref neu achlysur arbennig.  

10am i 4pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Cost £40 (darperir yr holl ffabrigau a deunyddiau) 


 

Matiau Diod Gwydr Ymdoddedig

Tiwtor Frances Lloyd

Dysgwch dechnegau torri gwydr sylfaenol a chreu matiau diod lliwgar.  

10am i 4pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Cost £43 (darperir yr holl ddeunyddiau) 


 

Photoshop - Deall Haenau

Tiwtor Glyn Evans

Cyfres o “dudalennau” unigol yw haenau y gellir eu golygu, addasu a’u gwella i greu delwedd gyfansawdd.

10am i 4pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Cost £35


 

Tlws Blodau Crosio

Tiwtor Sarah Davies

Dysgwch sut i greu gwaith crosio ar ffurf cylch a gwneud tlws blodau ar gyfer Sul y  Mamau.  

10am i 4pm yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen

Cost £35 


Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Lefel 2)

Dydd Mercher 5 Ebrill, 9am i 5pm  

yng Ngholeg Cymunedol Y Bont-faen 

 

Tiwtor Denise Davies

Bydd rôl swyddog Cymorth Cyntaf yn cynnwys CPR (ar Oedolion), Delio ag Anafedig Anymwybodol, Rheoli Ffitiau, Tagu, Gwaedu Allanol a Sioc.

Cost Cwrs Undydd £55 (yn cynnwys tystysgrif achrediad)


   

Mwy o Gyrsiau UNDYDD

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma!


I gadw lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyn, neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

01446 773831

Ewch i’n gwefan http://valecourses.org