Site news

Ar Lafar - Welsh Learners' Festival

 
Llun o Hilma Wright
Ar Lafar - Welsh Learners' Festival
gan Hilma Wright - Thursday, 23 March 2017, 12:36 PM
 

Ar Lafar - Welsh Learners' Festival at St Fagans National History Museum

 
Saturday 22 April 201711am-4pm
Cost Free
Suitability Adults
 

Dysgu Cymraeg?   Learning Welsh?

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  Here’s a day especially for you.

 

Gyda:  With:

Cwisys  Quizzes

Teithiau tywys  Guided Tours

Tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa  Behind the scenes at the Museum

Sesiynau blasu  Taster Sessions

Bydd na hwyl a sbri – dewch yn llu!  Lots of fun for everyone!