Site news

NEW Craft and Textile Courses in the Vale

 
Picture of Hilma Wright
NEW Craft and Textile Courses in the Vale
by Hilma Wright - Tuesday, 28 March 2017, 11:32 AM
 

NEW Craft Courses starting after Easter.

To book a course please telephone Vale Courses 01446 773831

For more information about all our courses please visit our website

ValeCourses.org


 

Chalk Paint Furniture & Upholstery for Beginners

One Day Course Saturday 13 May, 10am to 4pm at the Old Hall Cowbridge with Nicola Sumner-Smith

Course costs £55. The Chalk paint and wax has been included in the price, please bring along your own small furniture item and heavy cotton fabric


 

Wedding Flowers

Create beautiful bridal posy, over the arm bouquet, buttonholes, corsages, and table arrangements in floral foam.

One Day Course Saturday 20 May, 10am to 4pm at the Old Hall Cowbridge with Genevieve Davies. Course Costs £40 (you will need to bring along a small list of flowers)


Sugarcraft

Suitable for all levels, Beginners and Improvers. 10 Week Courses daytime and evening on a Thursday in Barry. 10 Week Course costs £90 (concession available £70)

   

 

Gift Wrapping and Bow Making Professionally

Learn to gift wrap basic shapes well, for example, boxes, bottles/cylinders and clothing. Create different style bows to decorate your gifts with emphasis on high quality.

One Day Course Saturday 20 May, 10am to 4pm with Alison Westwood at the Old Hall Cowbridge. Course costs £43. All materials will be provided and have been included in the price of the course.


 

Stained Glass - Through the Looking Glass

Explore the Physic Gardens for ideas. Use the lines and colour as inspiration in creating a design to make a stained glass. Learn how to cut glass safely and accurately, grind the edges, apply copper foil and solder together. All materials will be provided.

One Day Course Saturday 13 May, 10am to 4pm with Ingrid Walker at the Old Hall Cowbridge. Course costs £41. All materials will be provided and have been included in the price of the course.


   

Calligraphy for Beginners

5 Week Course starts Thursday 27 April, 1pm to 3pm at the Old Hall Cowbridge with Stephanie Kempley. Course Costs £44.50 (Concession available £34.50)


   

Dressmaking Courses

10 Week Courses, daytime and evening in Penarth and Cowbridge. Course costs £89 (concession available £69)


   

Ceramics

NEW 10 Week Courses starting in Barry and Cowbridge after Easter. Course costs £99 (Concession available for the over 60s £79)


Keep in touch and find out more information about all our courses on social media.

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 


Cyrsiau crefft NEWYDD yn cychwyn wedi’r Pasg

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs 01446 773831

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau

ValeCourses.org


 

Dodrefn a Dillad Dodrefn Paent Sialc ar gyfer Dechreuwyr

Cwrs Undydd ddydd Sadwrn 13 Mai, 10am i 4pm yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen gyda Nicola Sumner-Smith.

Mae’r cwrs yn costio £55. Mae’r paent sialc a’r cwyr wedi ei gynnwys yn y pris, dewch â’ch dodrefnyn bychan a defnydd cotwm trwm.


 

Blodau Priodas

Crëwch dusw priodferch hyfryd, tusw dros y fraich, blodau twll botwm, tusw crysbais a blodau bwrdd.  

Cwrs Undydd ddydd Sadwrn 20 Mai, 10am i 4pm yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen gyda Genevieve Davies. Mae’r cwrs yn costio £40 (bydd arnoch angen dod â rhestr fer o flodau)


 

Crefft siwgr

Addas ar gyfer pobl lefel, Dechreuwyr a Chyrsiau Gwella Cwrs 10 Wythnos yn ystod y dydd a gyda’r nos ar ddydd Iau yn y Barri. Mae Cwrs 10 Wythnos yn costio £90 (Gostyngiad pris ar gael £70)


 

Lapio Anrhegion a Gwneud Bwa yn Broffesiynol

Dysgwch lapio anrhegion siapiau syml yn dda, er enghraifft blychau, poteli/silindrau a dillad. Crëwch fos steiliau gwahanol i addurno’ch anrhegion gan ganolbwyntio ar safon uchel.

Cwrs Undydd ddydd Sadwrn 20 Mai, 10am i 4pm gyda Alison Westwood yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen. Mae’r cwrs yn costio £43. Rhoddir yr holl ddeunydd ac mae wedi ei gynnwys ym mhris y cwrs.


 

Gwydr Lliw – Trwy’r Gwydr Lliw

Crwydrwch yr Ardd Feddygol am syniadau. Defnyddiwch y llinellau a’r lliw fel ysbrydoliaeth er mwyn creu cynllun i wneud gwydr lliw. Dysgwch sut mae torri gwydr yn ddiogel ac yn gywir, llifanwch yr ymylon, rhowch ffoil copr a'i sodro ynghyd.  Darperir yr holl ddeunyddiau.

Cwrs Undydd ddydd Sadwrn 13 Mai, 10am i 4pm gyda Ingrid Walker yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen. Mae’r cwrs yn costio £41. Rhoddir yr holl ddeunydd ac mae wedi ei gynnwys ym mhris y cwrs.


   

Caligraffeg ar gyfer Dechreuwyr

Mae’r cwrs 5 wythnos yn dechrau ddydd Iau 27 Ebrill, 1pm tan 3pm yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen gyda Stephanie Kempley. Mae’r cwrs yn costio £44.50 (Gostyngiad pris ar gael £34.50)


   

Cyrsiau Gwneud Dillad

Cyrsiau 10 Wythnos, yn ystod y dydd a gyda’r nos ym Mhenarth ac yn y Bont-Faen. Mae’r cwrs yn costio £89 (Gostyngiad pris ar gael £69)


   

Serameg

Cyrsiau 10 wythnos NEWYDD yn dechrau yn y Barri a’r Bont-Faen wedi’r Pasg. Mae’r cwrs yn costio £99 (Gostyngiad pris ar gael i bobl dros 60 oed)


Cadwch mewn cysylltiad â dysgu rhagor am ein cyrsiau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dilynwch Vale Courses ar Facebook

 

Dilynwch @ValeCourses ar Twitter