Site news

Delicious Cookery Courses

 
Picture of Hilma Wright
Delicious Cookery Courses
by Hilma Wright - Monday, 24 April 2017, 4:17 PM
 

Delicious Cookery Courses starting after Easter.

To book a course please telephone Vale Courses 01446 773831

For more information about all our courses please visit our website

ValeCourses.org


Summer Garden Party 

3 Week Course

Impress your guests with gorgeous summer dishes. Ideal to serve outdoors for casual entertaining with elegance.

   

Monday 8 May, 6pm to 9pm at Penarth Learning Community.

Course costs £45 (Concession available £36) You will need to bring along your own ingredients each week. 


Bread Making and Baking

5 Week Course

Homemade breads and focaccia. Learn baking skills for the most delicious cakes.

   

Monday 12 June, 6pm to 9pm at Penarth Learning Community.

Course costs £61.75 (Concession available £51.75) You will need to bring along your own ingredients each week. 


Indian Cookery

10 Week Courses

A range of familiar and unfamiliar genuine Indian dishes will be taught, with the emphasis on main courses. There will be a mix of chicken, meat and veggie dishes. 

 

Monday 24 April, 7pm to 9pm at Penarth Learning Community.

NEW 10 week course starts Tuesday 25 April, 7pm to 9pm at Llantwit Major School.

Course costs £89 (Concession available £69) You will need to bring along your own ingredients each week. The tutor will have available those special spices.


Mediterranean Cookery

10 Week Course

Follow the coastline of the Mediterranean sampling different foods showing how geography, history and religion all play a part in regional cookery.

   

Tuesday 25 April, 7pm to 9pm at Penarth Learning Community.

Course costs £89 (Concession available £69). You will need to bring along your own ingredients each week. 


Keep in touch and find out more information about all our courses on social media.

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 

Cyrsiau Coginio Blasus ar ôl y Pasg.

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs 01446 773831

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau

ValeCourses.org


Parti Gardd yr Haf

Cwrs 3 Wythnos

Gwnewch argraff ar eich gwesteion gyda phrydau bwyd hafaidd hynod o flasus. Yn ddelfrydol i’w gweini yn yr awyr agored ar gyfer diddanu hamddenol ond soffistigedig.

   

Dydd Llun 8 Mai, 6pm tan 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth.

Cost y cwrs £45 (Consesiwn ar gael £36) Bydd angen i chi ddod â'ch cynhwysion eich hun bob wythnos. 


Gwneud Bara a Phobi

Cwrs 5 Wythnos

Bara a focaccia cartref. Dysgwch sut i bobi'r cacennau mwyaf blasus.

   

Dydd Llun 12 Mehefin, 6pm tan 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth.

Cost y cwrs £61.75 (Consesiwn ar gael £51.75) Bydd angen i chi ddod â'ch cynhwysion eich hun bob wythnos. 


Coginio Indiaidd  

Cyrsiau 10 Wythnos

Caiff amrywiaeth o brydau Indiaidd dilys cyfarwydd ac anghyfarwydd eu haddysgu, gyda phwyslais ar brif gyrsiau.  Bydd cymysgedd o brydau cyw iâr, cig a llysiau.  

 

Dydd Llun 24 Ebrill, 7pm tan 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth.

Cwrs 10 wythnos newydd yn dechrau ddydd Mawrth 25 Ebrill, 7pm tan 9pm yn Ysgol Llanilltud Fawr.

Cost y cwrs £89 (Consesiwn ar gael £69) Bydd angen i chi ddod â'ch cynhwysion eich hun bob wythnos. Bydd gan y tiwtor y sbeisys arbennig hynny.


Coginio Mediteranaidd

Cwrs 10 Wythnos

Cewch flas ar fwydydd Mediteranaidd a dysgu sut mae daearyddiaeth, hanes a chrefydd i gyd yn chwarae rhan mewn coginio rhanbarthol.

   

Dydd Mawrth 25 Ebrill, 7pm tan 9pm yng Nghanolfan Ddysgu Penarth.

Cost y cwrs £89 (Consesiwn ar gael £69). Bydd angen i chi ddod â'ch cynhwysion eich hun bob wythnos. 


Cadwch mewn cysylltiad â dysgu rhagor am ein cyrsiau ar y cyfryngau cymdeithasol.