Site news

NEW Courses starting after Easter

 
Picture of Hilma Wright
NEW Courses starting after Easter
by Hilma Wright - Wednesday, 26 April 2017, 12:06 PM
 

 


NEW Courses starting after Easter.

To book a course please telephone Vale Courses 01446 773831

For more information about all our courses please visit our website

ValeCourses.org


 

Art - Drawing and Painting Mixed Media

Meet some great local artists and learn how to use Watercolours, draw Animal Caricatures and Life Drawing.

10 Week Courses for £89 (concession available for the over 60s £69). Daytime and evening courses in Barry, Cowbridge or Penarth. 


   

Drawing and Watercolour Masterclass

We all wish we had more time for our art. Enjoy 3 days Painting and Drawing in Watercolour with local artist Peter Cronin for £90

Friday 12 May to Sunday 14 May, 10am to 4pm

at the Old Hall Cowbridge Community College 


 

iPads for Beginners

Learn how to setup your iPad correctly, use security settings, downloading apps and updates. Take photographs and use the internet.

Thursday 27 April 10am to 12pm

at Old Hall Cowbridge with Ren Perini. 5 Week Course costs £44.50 (Concession available for the over 60s £34.50)


 

Photoshop Elements for Beginners

Edit your images using various filters, enhancement tools and layers found in Photoshop Elements.

Tuesday 25 April 10am to 12pm

at the West House Penarth with Glyn Evans. 5 Week Course costs £44.50 (Concession available for the over 60s £34.50)


   

Creative Photography Abstract

Wednesday 26 April 10am to 12pm

at the Old Hall Cowbridge with Glyn Evans. 5 Week Course costs £44.50 (Concession available for the over 60s £34.50)


Keep in touch and find out more information about all our courses on social media.

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 


Cyrsiau NEWYDD yn cychwyn wedi’r Pasg

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs 01446 773831

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau

ValeCourses.org


 

Celf – Darlunio a Phaentio Cyfrwng Cymysg

Dewch i gwrdd ag artistiaid lleol gwych a dysgu sut mae defnyddio
dyfrlliw, tynnu lluniau cartwnau anifeiliaid a lluniau byw.

Cyrsiau 10 wythnos am £89 (gostyngiad pris ar gyfer pobl dros 60 oed £69). Cyrsiau yn ystod y dydd a gyda’r nos ynY Barri, y Bont-Faen neu ym Mhenarth.


   

Dosbarthiadau Meistr Darlunio a Dyfrlliw

Hoffen ni i gyd petai gennyn ni ragor o amser ar gyfer ein celf. Mwynhewch dridiau’n Paentio ac yn Darlunio mewn Dyfrlliw gyda’r artist lleol, Peter Cronin am £90.

Dydd Gwener 12 Mai tan ddydd Sul 14 Mai, 10am tan 4pm

yn yr Hen Neuadd, Coleg Cymunedol y Bont-faen 


 

iPads ar gyfer Dechreuwyr

Dechreuwch sut mae cychwyn gyda’ch iPad yn gywir, defnyddio gosodiadau diogelwch, lawrlwytho apps a diweddariadau. Cymryd lluniau a defnyddio’r we.

Dydd Iau 27 Ebrill 10am tan 12pm

yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen gyda Ren Perini. Mae Cwrs 5 Wythnos yn costio £44.50 (Gostyngiad pris ar gael i bobl dros 60 oed £34.50)


 

Photoshop Elements i Ddechreuwyr

Golygwch eich lluniau gan ddefnyddio amryw o hidlyddion, adnoddau gwella a haenau yn Photoshop Elements.

Dydd Iau 25 Ebrill 10am tan 12pm

yn West House Penarth, gyda Glyn Evans. Mae Cwrs 5 Wythnos yn costio £44.50 (Gostyngiad pris ar gael i bobl dros 60 oed £34.50)


   

Ffotograffiaeth Greadigol Haniaethol

Dydd Mercher 26 Ebrill 10am tan 12pm

yn yr Hen Neuadd, y Bont-Faen, gyda Glyn Evans. Mae Cwrs 5 Wythnos yn costio £44.50 (Gostyngiad pris ar gael i bobl dros 60 oed £34.50)


Cadwch mewn cysylltiad â dysgu rhagor am ein cyrsiau ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Dilynwch Vale Courses ar Facebook

 

 

Dilynwch @ValeCourses ar Twitter