Site news

Part-time courses starting this spring

 
Picture of Hilma Wright
Part-time courses starting this spring
by Hilma Wright - Tuesday, 2 May 2017, 11:54 AM
 

 

No Images? Click here

We have a variety of interesting part-time courses starting this spring. This is your opportunity to learn something new, improve your CV, keep your mind active and meet like-minded learners. Please read the list below and click the links for more information:

· Arabic for Beginners II

· Puzzling it Out: Understanding Language

· Japanese for Beginners II

· Zombie, Ray-gun, Unicorn: Exploring Horror, Sci-fi and Fantasy Films

· Un paseo por Espana

We also have a range of short and intensive language courses starting this summer! If you enter our competition you could win a free summer language course. Visit our website to enter and for T&C’s.

 

 

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser diddorol yn dechrau yn y gwanwyn. Dyma’ch cyfle i ddysgu rhywbeth newydd, gwella’ch CV, cadw’ch meddwl yn brysur a chwrdd â dysgwyr o’r un anian. Darllenwch y rhestr isod a chliciwch ar y dolenni am ragor o wybodaeth:

· Arabeg i Ddechreuwyr II

· Datrys y Pos: Deall Iaith

· Japaneeg i Ddechreuwyr II

· Sombïod, Gynnau Pelydr, Ungyrn: Archwilio Ffilmiau Arswyd, Ffuglen Wyddonol a Ffantasi

· Un paseo por Espana

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau iaith byr a chyrsiau dwys yn dechrau'r haf hwn hefyd! Beth am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth am gyfle i ennill cwrs iaith haf rhad ac am ddim? Ewch i'n gwefan i gymryd rhan ac i weld y telerau ac amodau.