Site news

Italian, French and German 3 Week Courses

 
Picture of Hilma Wright
Italian, French and German 3 Week Courses
by Hilma Wright - Tuesday, 2 May 2017, 12:42 PM
 

Italian, French and German 3 Week Courses

 

 

Learn a Language for your Holidays

Perfect for going on holiday, learn how to order your meals and drinks, ask directions and even have a short conversation with confidence.

3 Week Courses for £35 


French for Holidays

Monday 8 May, 1pm to 3pm at West House Penarth

Wednesday 10 May, 7pm to 9pm at Palmerston Centre Barry

Wednesday 14 June, 1pm to 3pm at the Old Hall Cowbridge Community College

   

 

Italian for Holidays

Monday 12 June, 7pm to 9pm at Palmerston Centre Barry


   

German for Holidays

Wednesday 10 May, 7pm to 9pm at the Old Hall Cowbridge Community College

Wednesday 14 June, 7pm to 9pm at Palmerston Centre Barry  


To book a course please telephone Vale Courses 01446 773831

For more information about all our courses please visit our website

ValeCourses.org


Keep in touch and find out more information about all our courses on social media.

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Dysgwch Iaith ar gyfer eich Gwyliau

Perffaith ar gyfer mynd ar wyliau, dysgwch sut i archebu prydau a diodydd, gofyn am gyfarwyddiadau a hyd yn oed cael sgwrs fer yn hyderus.

Cyrsiau 3 Wythnos ar gyfer £35


Ffrangeg ar gyfer Gwyliau

Dydd Llun 8 Mai, 1pm tan 3pm yn West House Penarth

Dydd Mercher 10 Mai , 7pm tan 9pm yng Nghanolfan Palmerston, y Barri

Dydd Mercher 14 Mehefin, 1pm tan 3pm yn yr Hen Neuadd, Coleg Cymunedol Y Bont-faen


   

Eidaleg ar gyfer Gwyliau

Dydd Llun 12 Mehefin, 7pm tan 9pm yng Nghanolfan Palmerston, y Barri


   

Almaeneg ar gyfer Gwyliau

Dydd Mercher 10 Mai, 7pm tan 9pm yn yr Hen Neuadd, Coleg Cymunedol Y Bont-faen

Dydd Mercher 14 Mehefin, 7pm tan 9pm yng Nghanolfan Palmerston, y Barri


Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs 01446 773831

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth am yr holl gyrsiau

ValeCourses.org