Site news

New History Courses for Spring-Summer

 
Picture of Hilma Wright
New History Courses for Spring-Summer
by Hilma Wright - Wednesday, 3 May 2017, 11:03 AM
 
 
 
 

Can't see any images? Click here.

 
 
 

 

                     

 

 
 
 
 
 

We have a variety of interesting part-time courses starting this spring.  This is your opportunity to learn something new, improve your CV, keep your mind active and meet like-minded learners.  Please read the list below and click the links for more information:

Medieval France: One Nation, One Power?

Ancient Empires

The Archaeology of Death and Burial

 
 
 
         
     
         
 
 
 

Methu gweld delweddau? Cliciwch yma

 
 
 

 

   

Hoffi

     

Trydar

     

Anfon ymlaen

 

 
 
 
 
 

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser diddorol yn dechrau yn y gwanwyn.  Dyma’ch cyfle i ddysgu rhywbeth newydd, gwella’ch CV, cadw’ch meddwl yn brysur a chwrdd â dysgwyr o’r un anian.  Darllenwch y rhestr isod a chliciwch ar y dolenni am ragor o wybodaeth:

Medieval France: One Nation, One Power?

Ancient Empires

The Archaeology of Death and Burial