Site news

Welsh for Adults Tutors wanted - Vale of Glamorgan

 
Picture of Hilma Wright
Welsh for Adults Tutors wanted - Vale of Glamorgan
by Hilma Wright - Wednesday, 10 May 2017, 12:26 PM
 

HYSBYSEB SWYDD TIWTOR – CYNGOR BRO MORGANNWG

 

Cyfarwyddiaeth

Addysg a Sgiliau

Gwasanaeth

Addysg Gymunedol i Oedolion – Dysgu Cymraeg y Fro

Teitl y swydd

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Cyfeirnod y swydd

Y-TR-CET32

Lleoliad

Canolfan Palmerston, y Barri

Manylion am gyflog

JNC Y&C Prof Point 14 £24,243 (llawn amser) pro rata 

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Rhan amser, fesul awr gan gynnwys nosweithiau

Parhaol / Dros Dro

Dros dro -ariennir drwy grant

Disgrifiad byr o’r swydd

Dysgu Cymraeg i oedolion ar bob lefel yn y Fro

Oes angen gwiriad y DBS?

Nac oes

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mared Furnham 01446 730402

Cewch becyn cais oddi wrth:

Dysgu Cymraeg y Fro, Canolfan Palmerston,

Cilgant Cadog, Y Barri CF63 2NT 

learnwelsh@valeofglamorgan.gov.uk