Site news

SHORT COURSES for SUMMER 2017

 
Picture of Hilma Wright
SHORT COURSES for SUMMER 2017
by Hilma Wright - Thursday, 18 May 2017, 11:29 AM
 
 

Meet the iPad for Beginners

Learn how to setup your iPad correctly, use security settings, downloading apps and updates. Take photographs and use the internet. 

   

Monday 5 June 1pm to 3pm for 5 Weeks at Penarth Library

Thursday 8 June 1pm to 3pm for 5 Weeks at Cowbridge Community College

iPad for Improvers

Keep up with the kids and learn how to get more from your iPad. Safari, bookmark and share icon. Camera and photos for Social Media. 

   

Monday 5 June 10am to 12pm for 5 Weeks at Penarth West House

Thursday 8 June 10am to 12pm for 5 Weeks at Cowbridge Community College


5 Week Courses Cost £44.50

(Concession available for the Over 60s £34.50)


   

Photoshop Elements for Improvers

Edit your images using various filters, enhancement tools and layers found in Photoshop Elements. 

Tuesday 6 June 10am to 12pm for 5 Weeks at Penarth West House

Wednesday 7 June 7pm to 9pm for 5 Weeks at Cowbridge Community College

   

Creative Photography Flowers

A great outdoors course using the Physic Gardens to capture beautiful flower images.  

Wednesday 7 June 10am to 12pm for 5 Weeks at Cowbridge Community College

 

   

Photography Masterclass - Flowers and Gardens

A unique opportunity to spend 2 days with a professional photographer. Course Costs £60

Friday 23 June and Saturday 24 June 10am to 4pm at Cowbridge Community College 


To book a course please telephone Vale Courses

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs

01446 773831


 


Dewch i gwrdd â dechreuwyr yr ipad

Dysgwch sut mae dechrau defnyddio’r iPad yn gywir, defnyddio gosodiadau diogelwch, lawrlwytho appiau a diweddariadau. Tynnu lluniau a defnyddio’r we.

   

Yn dechrau dydd Llun 5 Mehefin (5 wythnos)1pm to 3pm, Llyfrgell Penarth

Yn dechrau dydd Iau 8 Mehefin (5 wythnos), Coleg Cymunedol Y Bont-faen  

Cwrs gwella ipad

Dewch yn fwy hyderus ar eich iPad drwy ddefnyddio Safari, y camera ac e-byst.

   

Yn dechrau dydd Llun 5 Mehefin (5 wythnos) ) 10am to 12pm, Tŷ’r Gorllewin, Penarth

Yn dechrau dydd Iau 8 Mehefin (5 wythnos) 10am to 12pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen 


Cyrsiau 5 wythnos am £44.50

 (gostyngiad pris ar gyfer pobl dros 60 oed £34.50).


   

Photoshop elements i ddechreuwyr

Golygwch eich lluniau gan ddefnyddio amryw o hidlyddion, adnoddau gwella a haenau yn Photoshop Elements.

Yn dechrau dydd Mawrth 6 Mehefin (5 wythnos) 10am to 12pm, Tŷ’r Gorllewin, Penarth

Yn dechrau ddydd Mercher 7 Mehefin (5 wythnos), Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

   

Blodau ffotograffig creadigol

Cwrs gwych yn yr awyr agored gan ddefnyddio’r blodau yn yr Ardd Berlysiau i greu delweddau prydferth.

Yn dechrau dydd Mercher 7 Mehefin (5 wythnos)10am to 12pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

 

   

Dosbarth meistr ffotograffiaeth - blodau a gerddi

Cyfle unigryw i dreulio 2 ddiwrnod yng nghwmni ffotograffydd proffesiynol. Cost y cwrs £60

Yn dechrau dydd Gwener 23 Mehefin i ddydd Sadwrn 24 Mehefin 10am to 4pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen