Site news

Upholstery, Chalk Paint and Willow Weaving

 
Picture of Hilma Wright
Upholstery, Chalk Paint and Willow Weaving
by Hilma Wright - Monday, 5 June 2017, 2:54 PM
 

Short Courses for July

 

 

To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


Upholstery

Tutor Judith Harris

Upcycle a drop seat or dining room chair. One day Course costs £30

Thursday 13 July 10am to 4pm

at The Gathering Place St Athan

Friday 28 July 10am to 4pm

at Palmerston Centre Barry 

   

Chalk Paint Furniture and Upholstery for Beginners

Tutor Nicola Sumner-Smith

The Chalk paint and wax has been included in the price, please bring along your own small furniture item and heavy cotton fabric. One Day Course Costs £55

Wednesday 19 July 10am to 4pm

at the Old Hall Cowbridge

   

Willow Weaving Introduction

   

Tutor Out to Learn Willow

Learn to handle willow safely and make a variety of items to take home. We will be weaving a birdfeeder, circle garland for decorating, willow flower or butterfly and a dragonfly. One Day Course Costs £40 (all materials will be provided)

Friday 21 July 9.30am to 3.30pm

at the Old Hall Cowbridge


 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Follow @ValeCourses on Twitter


 

I gadw eich lle ar gwrs ffoniwch Cyrsiau’r Fro

01446 773831


Clustogwaith

Tiwtor - Judith Harris

Dewch i uwchgylchu sedd isel neu gadair ystafell fwyta. Cost Cwrs Undydd £30

Dydd Iau 13 Gorffennaf 10am tan 4pm

The Gathering Place, Sain Tathan

Dydd Gwener 28 Gorffennaf 10am tan 4pm

Canolfan Palmerston y Barri

   

Dodrefn Paent Sialc a Chlustogwaith i Ddechreuwyr

Tiwtor - Nicola Sumner-Smith

Mae’r paent sialc a’r cwyr wedi eu cynnwys yn y pris. Dewch â’ch dodrefnyn bychan a defnydd cotwm trwm. Cost Cwrs Undydd £55

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 10am tan 4pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

   

Cyflwyniad i Blethu Pren Helyg

   

Tiwtor - Out to Learn Willow

Dysgwch i afael yn ddiogel mewn prennau helyg a gwneud amrywiaeth o eitemau i fynd â nhw adre gyda chi. Byddwn yn plethu bwydwr adar, garlant cylch i’w addurno, blodyn helyg, pili-pala a gwas-y-neidr. Cost Cwrs Undydd, £40 (darperir yr holl ddeunyddiau)

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 9.30am 21 Gorffennaf 9.30am tan 3.30pm

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen