Site news

Short Courses for Summer 2017

 
Llun o Hilma Wright
Short Courses for Summer 2017
gan Hilma Wright - Tuesday, 6 June 2017, 11:08 AM
 
Short Courses

breadmaking

Bread Making Baking

Homemade breads and focaccia. Learn baking skills for the most delicious cakes.

Starts Monday 12 June (5 Weeks) 6-9pm at Penarth Learning Community

 

 

Course costs £66.75 (Concession available £51.75) You will need to bring along your own ingredients each week. 


Felt Making for Beginners

Felt Making for Beginners

Design and make a beautiful piece of felt using coloured wool fibres. Embellish your design with embroidery, beads or buttons. (materials provided)

 

Monday 19 June 6.30pm to 9pm at St Athan Gathering Place. 

Course costs £20


Stained glass Beginners

Stained Glass for Beginners

Explore the Physic Gardens for ideas. Learn how to cut glass safely and accurately, grind the edges, apply copper foil and solder together. (materials provided)

Thursday 22 June 10am to 4pm at Cowbridge Community College

Course costs £41

Stained Glass Adv

Advanced Stained Glass

Create a small stained glass window. Design, choose colour, measure up, fit a panel and cut glass. Cut and fit lead, solder, cement and polish. (materials provided)

Starts Thursday 29 June (3 Weeks) 10am to 4pm at Cowbridge Community College.

Course costs £115


 

Learn a Language for your Holidays

 

Perfect for going on holiday, learn how to order your meals and drinks, ask directions and even have a short conversation with confidence.

 

3 Week Courses for £35

 

Italian for Holidays

Starts Monday 12 Jun (3 Weeks), 7-9pm at Palmerston Centre Barry

 
Italian for Holidays

German for Holidays

Starts Wednesday 14 June (3 Weeks) 7-9pm at Palmerston Centre Barry

 
German for holidays

French for Holidays

Starts Wednesday 14 June (3 Weeks) 7-9pm at Cowbridge Community College

 
French holidays

 

To book a course please telephone Vale Courses

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs

01446 773831

 


Short Courses

Breadmaking

 

Gwneud bara a phobi

 

 

Bara a focaccia cartref. Dysgwch sut i bobi'r cacennau mwyaf blasus.

 

 

Yn dechrau dydd Llun 12 Mehefin (5 wythnos) 6-9pm, Cymuned Ddysgu Penarth

 

 

Cost y cwrs £66.75 (Consesiwn ar gael £51.75) Bydd angen i chi ddod â'ch cynhwysion eich hun bob wythnos. 


felt making

 

Creu gyda ffelt i ddechreuwyr

 

 

Defnyddiwch ffibrau gwlân o liw i ddylunio a chreu darn prydferth o ffelt  Addurnwch eich cynllun drwy ddefnyddio brodwaith, mwclis neu fotymau.  (darperir defnyddiau)  

 

 

Dydd Llun 19 Mehefin 6.30-9pm, The Gathering Place Sain Tathan

 

 

Cost y cwrs £20


Stained Glass

 

Gwydr lliw i ddechreuwyr

 

 

Crwydrwch yr Ardd Berlysiau am syniadau. Dysgwch sut mae torri gwydr yn ddiogel ac yn gywir, llifanwch yr ymylon, rhowch ffoil copr arno a'i sodro ynghyd.  (darperir defnyddiau)

 

 

Dydd Iau 22 Mehefin 10-4pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

 

Cost y cwrs £41

Stained Glass

 

Gwydr lliw i safon uwch

 

 

Crëwch ffenestr fechan o wydr lliw.  Dyluniwch, dewiswch liw, mesurwch, ffitiwch y panel a thorrwch y gwydr.   Torrwch a rhoi’r plwm yn ei le, sodro, smentio a gloywi.(darperir defnyddiau)

 

 

Yn dechrau dydd Iau 29 Mehefin (3 wythnos) 10-4pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

 

Cost y cwrs £115


 

Dysgwch Iaith ar gyfer eich Gwyliau

 

Perffaith ar gyfer mynd ar wyliau, dysgwch sut i archebu prydau a diodydd, gofyn am gyfarwyddiadau a hyd yn oed cael sgwrs fer yn hyderus.

 

Cyrsiau 3 Wythnos ar gyfer £35

 

Eidaleg ar gyfer gwyliau

 

Yn dechrau dydd Llun 12 Mehefin (3 wythnos) 7-9pm, Canolfan Addysg Oedolion Palmerston, Y Barri

 

 
Italian for Holidays

Almaeneg ar gyfer gwyliau 

 

Yn dechrau dydd Mercher 14 Mehefin (3 wythnos) 7-9pm, Canolfan Addysg Oedolion Palmerston, Y Barri

 

 
German for Holidays

Ffrangeg ar gyfer gwyliau

 

Yn dechrau dydd Mercher 14 Mehefin (3 wythnos) 7-9pm, Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

 

 
French for Holidays