Site news

Beads WANTED! Gorgeous Glass and Jewellery Making Courses

 
Picture of Hilma Wright
Beads WANTED! Gorgeous Glass and Jewellery Making Courses
by Hilma Wright - Monday, 19 June 2017, 9:39 AM
 
 

Help We Need Beads

Do you have any unwanted beads or broken necklaces? We are collecting all shapes and sizes for our Upcycle Jewellery Making Courses.

Please drop off at the Old Hall Cowbridge or we can arrange to collect. Please contact Vale Courses 01446 773831 email ValeCourses@Valeofglamorgan.gov.uk

THANK YOU


Colourful Aluminium Jewellery

Tutor Mandy Nash

 

Tuesday 11 July 10am to 4pm

Design and make your own unique jewellery from aluminium. Learn how to colour pre-anodised aluminium sheet, then cut and shape into beautiful jewellery. All materials will be provided.

Venue: Cowbridge Community College. One Day Course Costs £40 (all materials will be provided and have been included in the price)


Introduction to Glass Fusing

Tutor Frances Lloyd

Wednesday 12 July 10am to 4pm

Learn glass cutting techniques and assemble to create small decorative pieces.

Venue: Cowbridge Community College. One Day Course Costs £43 (all materials will be provided and have been included in the price)

   

Upcycle Jewellery Making

Tutor Kate Montefiore

 

Thursday 13 July 10am to 4pm

Old fashioned, broken or just not you. Use your creativity to make something beautiful, funky or vintage from bits and pieces found in a charity shop or your button box.

Venue: The Kymin Penarth. One Day Course Costs £40 (equipment will be provided but feel free to bring along some old beads and broken necklaces.)


Stained Glass for Beginners

Tutor Ingrid Walker

 

Friday 14 July 10am to 4pm

Explore the Physic Gardens for ideas. Use the lines and colour as inspiration in creating a design to make a stained glass. Learn how to cut glass safely and accurately, grind the edges, apply copper foil and solder together.

Venue: Cowbridge Community College. One Day Course Cost £41 (all materials will be provided and have been included in the price)


 

Pewter Cast Jewellery

Tutor Mandy Nash

Monday 17 July 10am to 4pm

Design and make your own unique jewellery from pewter. Learn how to carve your designs in plaster moulds and use the ancient hand gravity casting to create three dimensional items.

Venue: Cowbridge Community College. One Day Course Costs £40 (all materials will be provided and have been included in the price)


To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

Help! Mae Angen Gleiniau Arnom

Oes gennych chi unrhyw leiniau, neu gadwyni sydd wedi torri, nad oes mo'u heisiau arnoch? Rydyn ni’n casglu rhai o bob lliw a llun ar gyfer ein Cyrsiau Uwchgylchu a Gwneud Gemwaith.

Dewch â nhw i’r Hen Neuadd yn y Bont-faen neu gallwn ni drefnu eu casglu. Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro drwy ffonio 01446 773831 neu anfonwch e-bost i ValeCourses@Valeofglamorgan.gov.uk

DIOLCH


Gemwaith Alwminiwm Lliwgar

Mandy Nash fydd y Tiwtor

 

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 10am tan 4pm

Dyluniwch a chrëwch eich gemwaith unigryw eich hun ag alwminiwm. Dysgwch sut mae lliwio llen o alwminiwm wedi ei hanodeiddio, cyn ei thorri a’i ffurfio’n emwaith cain.  Bydd yr deunyddiau yno ar eich cyfer.

Lleoliad: Coleg Cymunedol y Bont-faen   Mae Cwrs Undydd yn costio £40 (darperir deunyddiau ac maen nhw wedi eu cynnwys yn y pris)


Cyflwyniad i Doddi Gwydr

Frances Lloyd fydd y Tiwtor

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 10am tan 4pm

Dysgwch dechnegau torri gwydr, a’u rhoi at ei gilydd i greu darnau bach addurniadol.  

Lleoliad: Coleg Cymunedol y Bont-faen   Mae Cwrs Undydd yn costio £43 (caiff deunyddiau eu darparu ac maen nhw wedi eu cynnwys yn y pris)

   

Uwchgylchu a Gwneud Gemwaith

Kate Montefiore fydd y Tiwtor

 

Dydd Iau 13 Gorffennaf 10am tan 4pm

Hen ffasiwn, wedi torri, neu ddim at eich dant. Defnyddiwch eich dawn greadigol i greu rhywbeth cain, rhywbeth hynod neu rywbeth o'r gorffennol â thrugareddau o siop elusen neu o'ch blwch botymau.

Lleoliad: Lleoliad y Kymin, Penarth Mae Cwrs Undydd yn costio £40 (caiff y cyfarpar ei ddarparu, ond mae croeso i chi ddod â hen leiniau a chadwyni sydd wedi torri).


Gwydr Lliw i Ddechreuwyrwyr

Ingrid Walker fydd y Tiwtor

 

Dydd Gwener 14 Gorffennaf 10am tan 4pm

Crwydrwch yr Ardd Berlysiau am syniadau. Defnyddiwch y llinellau a’r lliw i’ch ysbrydoli i greu cynllun i wneud gwydr lliw. Dysgwch sut mae torri gwydr yn ddiogel ac yn gywir, sut mae llifanu’r ymylon, gosod ffoil copr a sodro.  

Lleoliad: Coleg Cymunedol y Bont-faen   Mae Cwrs Undydd yn costio £41 (caiff deunyddiau eu darparu ac maen nhw wedi eu cynnwys yn y pris)


Gemwaith Piwter Bwrw

Mandy Nash fydd y Tiwtor

Dydd Llun 17 Gorffennaf 10am tan 4pm

Dyluniwch a chrëwch eich gemwaith unigryw eich hun o biwter. Dysgwch gerfio eich dyluniadau mewn mowldiau plastr a defnyddiwch y dechneg hynafol o fwrw â llaw i greu ffurfiau tri dimensiwn. 

   

Lleoliad: Coleg Cymunedol y Bont-faen   Mae Cwrs Undydd yn costio £40 (caiff deunyddiau eu darparu ac maen nhw wedi eu cynnwys yn y pris)