Site news

Learning and Work Institute Inspire! Adult Learning Awards 2017 / Gwobrau Dysgu Oedolion 2017

 
Picture of Hilma Wright
Learning and Work Institute Inspire! Adult Learning Awards 2017 / Gwobrau Dysgu Oedolion 2017
by Hilma Wright - Tuesday, 20 June 2017, 11:01 AM
 

Inspire Awards 2017

Dear Colleague, 

We presented our Inspire! Adult Learning Awards last Thursday and we celebrated the wonderful stories of our award winners and highly commended nominees.

Please find attached an Interactive version of our profile booklet, please feel free to circulate.

Today is the first day of our Adult Learners’ Week campaign and we have hundreds of organised events across Wales, so please have a look at our events calendar to see what’s on and share the link with your networks and get as many people signed up to events.  If you are taking in part during Adult Learners’ Week and you’re on Twitter, remember to use the hashtags #carudysgu #lovetolearn

Lastly, we would like to alert you to the Inspire! Tutor Awards closing date of 7th July, we are looking for nominations that reflect outstanding individuals whose commitment, knowledge and communication skills have given adult learners the encouragement to enjoy and benefit from their learning experience. Please visit our website for further information on how to nominate.

With best wishes,

Nisha

Annwyl Gyfaill,Cyflwynwyd ein Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu i Oedolion ddydd Iau diwethaf, ac rydym yn dathlu straeon rhyfeddol ein enillwyr a cymeradwyaeth uchel enwebeion.

Amgaeaf raglen ryngweithiol o'n llyfryn proffiliau, ac mae croeso i chi ei anfon ymlaen at eraill.

 

Heddiw yw diwrnod cyntaf ein hymgyrch Wythnos Addysg Oedolion ac mae gennym gannoedd o ddigwyddiadau wedi'u trefnu ledled Cymru, felly edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i weld beth sydd ymlaen a rhannu'r ddolen gyda'ch rhwydweithiau a chael cymaint o bobl i gymryd rhan yn y digwyddiadau. Os ydych yn cymryd rhan yn yr ystod Wythnos Addysg Oedolion a'ch bod ar Twitter, cofiwch ddefnyddio’r hashnodau #carudysgu #lovetolearn

Yn olaf, hoffem eich hysbysu am ddiwrnod cau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid sef 7 Gorffennaf, rydym yn edrych am enwebiadau sy'n rhoi sylw i unigolion eithriadol y mae eu hymrwymiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi rhoi'r anogaeth i oedolion fwynhau a chael budd o'u profiad dysgu. Edrychwch ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth ar sut i enwebu.


Gyda'r dymuniadau gorau,

 

Nisha Patel | Cymorth Ymgyrchoedd, Marchnata a Chyfathrebu | Sefydliad Dysgu a Gwaith
Nisha Patel | Campaigns, Marketing and Communications Support | Learning and Work Institute
t.f.
02920 370 900 | e.e. nisha.patel@learningandwork.org.uk

 

www.learningandwork.cymru   |   @LearnWorkCymru    |   02920 370 900 

 

Wythnos Addysg Oedolion: Dydd Llun 19 – 25 Mehefin 2017

Adult Learners’ Week: Monday 19th -25th June, 2017