Site news

Summer Art Courses in Cowbridge

 
Picture of Hilma Wright
Summer Art Courses in Cowbridge
by Hilma Wright - Friday, 23 June 2017, 10:15 AM
 

Join Artist Sarah Davies for a One Day Course in July from £35

 

 

Artist Sarah Davies

at Old Hall Cowbridge

To book a course please telephone Vale Courses 01446 773831


   

Lino Cutting and Printing Cards

Monday 3 July 10am to 4pm

No experience needed and you don’t need to be able to draw. All equipment provided. Produce your own greeting cards. Costs £40 (materials will be provided)

 

   

Seascapes in Acrylics

Tuesday 11 July 10am to 4pm

Create dramatic crashing waves and calm seas using different Acrylic techniques. Suitable for all levels. Costs £35

 

   

Drawing, Painting in the Physic Garden

Wednesday 12 to Friday 14 July 10am to 12.30pm

Enjoy 3 mornings painting and drawing in the beautiful Physic Gardens. Learn new techniques, approaches and gain confidence painting outdoors. Costs £45

 

   

Pastel Painting

Monday 17 July 10am to 4pm

Pastels are simple to use, having no drying time and allow you to draw directly onto the surface to produce brilliant, luminous artworks. Costs £35

 

   

iPad Painting using Brushes App

Tuesday 18 July 10am to 4pm

Sketch and paint with the Brushes App used by artist David Hockney. Change colour, brushes and use layers to produce your on piece of artwork. Costs £35

 

Painting in Gouache

Wednesday 19 July 10am to 4pm

Explore and develop a wonderful depth of colour to your paintings using Gouache. Costs £35

   

 

   

Buildings in Pen and Ink with Watercolour Wash

Thursday 20 July 10am to 4pm

Create texture and colour to your pen and ink drawing with watercolour paint, pencils and crayons. Costs £35

 

Atmospheric Landscapes in Watercolour

Friday 21 July 10am to 4pm

Create atmospheric landscapes in watercolour using the technique of washing off to give a beautiful depth to your painting. Costs £35

   

 

Yr Artist  Sarah Davies

Yr Hen Neuadd, Y Bont-faen

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs 01446 773831


   

Torri leino ac argraffu cardiau

Dydd Llun 3 Gorffennaf 10am i 4pm

Nid oes angen profiad na gallu i ddarlunio. Bydd yr offer i gyd yno ar eich cyfer. Gwnewch eich cardiau cyfarch eich hunan. Cost y cwrs £40

 

   

Morluniau acrylig

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 10am i 4pm

Crëwch donnau yn torri’n ddramatig a moroedd llonydd gan ddefnyddio gwahanol dechnegau Acrylig.   Yn addas i bob safon.  Cost y cwrs £35

 

   

Darlunio ac arlunio yn yr ardd berlysiau

Dydd Mercher 12 i ddydd Gwener 14 Gorffennaf 10am I 12.30pm

Mwynhewch 3 bore yn arlunio ac yn darlunio yn yr Ardd Berlysiau hyfryd. Dysgwch dechnegau a dulliau newydd gan ennyn hyder yn arlunio yn yr awyr agored. Cost y cwrs £45

 

   

Arlunio mewn pastel

Dydd Llun 17 Gorffennaf 10am I 4pm

Mae pastelau yn hawdd i’w defnyddio, yn sychu’n gyflym ac yn eich galluogi i ddarlunio’n syth ar yr arwyneb i greu gweithiau celf llachar a disglair. Cost y cwrs £35

 

   

Paentio ipad gan ddefnyddio app brushes

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 10am i 4pm

Crëwch frasluniau ac arluniwch gyda’r App Brushes a ddefnyddir gan yr arlunydd David Hockney. Newidiwch liw a brwshys a defnyddiwch haenau i greu eich darn eich hun o gelf. Cost y cwrs £35

 

Arlunio mewn gouache

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 10am i 4pm

Ychwanegwch ddyfnder rhagorol i’ch darluniau drwy archwilio a datblygu gan ddefnyddio Gouache. Cost y cwrs £35

   

 

   

Adeiladau mewn pen ac inc drwy ddefnyddio golchiad dyfrlliw

Dydd Iau 20 Gorffennaf 10am i 4pm

Ychwanegwch wead a lliw i’ch darlun mewn pen ac inc drwy ddefnyddio paent dyfrlliw, pensiliau a chreonau. Cost y cwrs £35

 

Tirluniau atmosfferig mewn dyfrlliw

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 10am i 4pm

Crëwch dirluniau llawn awyrgylch mewn dyfrlliw gan ddefnyddio techneg golchi-i-ffwrdd i roi dyfnder bendigedig i’ch darlun.  Cost y cwrs £35