Site news

Mixed Media Art Courses in July

 
Picture of Hilma Wright
Mixed Media Art Courses in July
by Hilma Wright - Tuesday, 4 July 2017, 11:30 AM
 
 

To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


Watercolour for Beginners

Artist Penelope Cowley

   

Tuesday 11 July 10am to 4pm

Getting started with Watercolours. Brushes, paints and colour mixing. It's fun and suitable for all levels.

Venue: Palmerston Centre Barry. One Day Course Costs £35

Drawing Painting Summer Time Flowers

Artist Helen Joy

   

Wednesday 12 July 10am to 4pm

Enjoy a day with flowers and paint. Learn about colour, forming compositions and develop some botanical understanding.

Venue: The Kymin Penarth. One Day Course Costs £35

Landscape in Gouache

Artist Pauline Williams

   

Friday 14 July 10am to 4pm

Create a wash and layers using Gouache. Mix a range of colours effectively to create a landscape image.

Venue: Palmerston Centre Barry. One Day Course Costs £35

Watercolour for Beginners

Artist Penelope Cowley

   

Monday 17 July 10am to 4pm

Getting started with Watercolours. Brushes, paints and colour mixing. Its fun and suitable for all levels.

Venue: Trinity Church Rooms Penarth. One Day Course Costs £35

Oil Painting Landscapes

Artist Pauline Williams

 

Tuesday 18 July and Wednesday 19 July (2 Day Course) 10am to 4pm

Use blending and glazing to create a depth of rich colour. Use a palette knife and scrafito techniques to add interesting texture.

Venue: The Kymin Penarth. Two Day Course Costs £65  

Abstract Acrylics

Artist Pauline Williams

 

Thursday 20 July and Friday 21 July (2 Day Course) 10am to 4pm

Have fun with this versatile medium and explore a variety of concepts of Abstract Art. Practical demonstration and guidance will be given to transform your own personal artwork into an abstract format.

Venue: Palmerston Centre Barry. Two Day Course Costs £60 

How to Draw Animal Caricatures

Artist Helen Joy

   

Monday 24 July 10am to 4pm

Produce fun images of animals and pets showing off their behaviours, characteristics and personalities.

Venue: Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £35

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

I gadw eich lle ar gwrs ffoniwch ddarparwr Cyrsiau’r Fro  

01446 773831


Dyfrlliwiau i Ddechreuwyr

Gyda’r Artist Penelope Cowley

   

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 10am tan 4pm

Dechrau defnyddio dyfrlliwiau. Brwshys, paentiau a chymysgu lliwiau.  Mae’n hwyl ac mae’n addas i bobl o bob lefel.  

Lleoliad: Canolfan Palmerston y Barri £35 yw Cost Cwrs Undydd 

Arlunio a Phaentio Blodau’r Haf

Gyda’r Artist Helen Joy

 

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 10am tan 4pm

Mwynhewch ddiwrnod yng nghwmni blodau a phaent.  Dysgwch am ddefnyddio lliwiau, creu cyfansoddiadau a datblygu ychydig o ddealltwriaeth fotanegol.

Lleoliad: Lleoliad y Kymin, Penarth £35 yw Cost Cwrs Undydd

Tirlunio â Gouache

Gyda’r Artist Pauline Williams

   

Dydd Gwener 14 Gorffennaf 10am tan 4pm

Gwnewch ac ychwanegwch haenau dyfrlliw â Gouache. Cymysgwch liwiau gwahanol yn effeithiol i greu delwedd o dirlun.  

Lleoliad: Canolfan Palmerston y Barri £35 yw Cost Cwrs Undydd

Dyfrlliwiau i Ddechreuwyr

Gyda’r Artist Penelope Cowley

   

Dydd Llun 17 Gorffennaf 10am tan 4pm

Dechrau defnyddio Dyfrlliwiau. Brwshys, paentiau a chymysgu lliwiau.  Mae’n hwyl ac mae’n addas i bobl o bob lefel.  

Lleoliad: Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth £35 yw Cost Cwrs Undydd

Tirluniau â Phaentiau Olew

Gyda’r Artist Pauline Williams

   

Dydd Mawrth 18 a Dydd Mercher 19 Gorffennaf (Cwrs deuddydd) 10am i 4pm  

Defnyddiwch dechnegau cymysgu a gwydrolchi i greu lliw dwfn a chyfoethog.  Defnyddiwch gyllell palet a thechnegau scrafito i ffurfio ansawdd diddorol.

Lleoliad: Lleoliad y Kymin, Penarth £65 yw Cost Cwrs Deuddydd  

Acryligau Haniaethol

Gyda’r Artist Pauline Williams

 

Dydd Iau 20 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Gorffennaf (Cwrs Deuddydd) 10am tan 4pm

Mwynhewch y cyfrwng hyblyg hwn a darganfod cysyniadau amrywiol Celf Haniaethol. Bydd gwers enghreifftiol a chanllawiau ar sut i drawsnewid eich gwaith arlunio eich hun yn ddarn haniaethol.  

Lleoliad: Canolfan Palmerston y Barri £60 yw Cost Cwrs Deuddydd 

Sut i wneud Digrifluniau o Anifeiliaid

Gyda’r Artist Helen Joy

   

Dydd Llun 24 Gorffennaf 10am tan 4pm

Crëwch luniau doniol o anifeiliaid gan gyfleu eu hymddygiad, eu nodweddion a’u personoliaethau.  

Lleoliad: Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen £35 yw Cost Cwrs Undydd