Site news

Photography Capture Amazing Shots

 
Picture of Hilma Wright
Photography Capture Amazing Shots
by Hilma Wright - Monday, 10 July 2017, 1:16 PM
 
 

To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


How to take better Photographs

Monday 10 July 10am to 4pm

   

Photographer Glyn Evans

Use different settings, features and skills to improve your photography.

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £35

Seaside Photography at Penarth Pier

Tuesday 11 July 10am to 4pm

 

Photographer Lewis Phillips 

On location near Penarth Pier, look into the fundamental basics of landscape photography, camera controls, settings, aperture and composition.

Venue The Kymin Penarth. One Day Course Costs £35

Photoshop Elements for Beginners

Thursday 13 July 10am to 4pm

   

Photographer Glyn Evans 

Edit your images using various filters, enhancement tools and layers found in Photoshop Elements.

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £35

Cowbridge Photo Challenge

Friday 14 July 10am to 2pm

 

Photographer Glyn Evans

Photography with a difference! Learn how to use the various features on your camera, use composition skills and develop your ‘photographer eye’ with our fun Photo Challenge based on some very flexible clues. Intrigued? A course not to be missed.  

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £20 

Wedding Photography

Tuesday 18 July 10am to 4pm

 

Photographer Lewis Phillips 

Using a bride and groom focus on poses with attention to details of dresses, flowers, hair and shoes. Consider plans, weather, light and buildings.

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £45

Birds of Prey Photography

Wednesday 19 July 10am to 4pm

 

Photographer Lewis Phillips

A fun insight into wildlife photography with captive birds of prey. Capture images of static and moving birds from owls to hawks. Look into camera controls, depth of field and composition. Also learn a great deal about the habitat and species of the birds.

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £40

Cowbridge Blue Plaque Trail Photography

Thursday 20 July 10am to 4pm

   

Photographer Glyn Evans 

Combining local history and photography. Enjoy a guided walk, capturing images and buildings of Cowbridge.

Venue Old Hall Cowbridge Community College. One Day Course Costs £35

 

 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

I gadw eich lle ar gwrs ffoniwch Cyrsiau’r Fro

01446 773831


Sut i dynnu Ffotograffau gwell

Dydd Llun 10 Gorffennaf 10am tan 4pm

   

Y ffotograffydd Glyn Evans

Defnyddiwch osodiadau, nodweddion a sgiliau gwahanol i wella eich ffotograffiaeth.  

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Undydd Cost £35

Ffotograffiaeth ar Lan y Môr ym Mhier Penarth

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 10am tan 4pm

Y ffotograffydd Lewis Phillips 

Ar leoliad ger Pier Penarth, byddwch yn edrych ar egwyddorion sylfaenol ffotograffiaeth tirluniau, rheoli camera, gosodiadau, aperture a chyfansoddiad. 

Lleoliad Y Kymin Penarth Cwrs Undydd Cost £35

   

Photoshop Elements i Ddechreuwyr

Dydd Iau 13 Gorffennaf 10am tan 4pm

   

Y ffotograffydd Glyn Evans 

Golygwch eich lluniau gan ddefnyddio amryw o hidlyddion, adnoddau gwella a haenau yn Photoshop Elements.

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Undydd Cost £35 

Her Ffotograffiaeth y Bont-faen

Dydd Gwener 14 Gorffennaf 10am tan 4pm

 

Y ffotograffydd Glyn Evans

Ffotograffiaeth o fath gwahanol! Dysgwch sut i ddefnyddio’r nodweddion gwahanol ar eich camera, defnyddio sgiliau cyfansoddi a datblygu ‘llygad y ffotograffydd’ yn ein Her Ffotograffiaeth a fydd yn llawer o hwyl ac yn seiliedig ar nifer o gliwiau hyblyg iawn. Chwilfrydig?  Cwrs na ddylech ei fethu.  

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Undydd Cost £20 

Ffotograffiaeth Priodas

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 10am tan 4pm

 

 Y ffotograffydd Lewis Phillips 

Gan ddefnyddio priodfab a phriodferch ffug, byddwch yn canolbwyntio ar ystumiau gwahanol gan dalu sylw i fanylion ar ffrogiau, blodau, gwallt ac esgidiau. Rhoi ystyriaeth i gynllun y safle, y tywydd, y golau a’r adeiladau.  

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Undydd Cost £45

Ffotograffiaeth Adar Ysglyfaethus

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 10am tan 4pm

 

Y ffotograffydd Lewis Phillips

Mewnwelediad hwyl i ffotograffiaeth bywyd gwyllt gydag adar ysglyfaethus caeth. Tynnwch luniau adar sy’n llonydd neu’n hedfan, o dylluanod i hebogiaid.  Astudiwch yr holl bethau sy’n rheoli’r camera, dyfnder y llun a’r cyfansoddiad.  Dysgwch gryn dipyn hefyd am gynefin a rhywogaeth yr adar.

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Undydd Cost £40

Ffotograffiaeth Llwybr Placiau Glas y Bont-faen

Dydd Iau 20 Gorffennaf 10am tan 4pm

   

Y ffotograffydd Glyn Evans 

Cyfuno hanes lleol a ffotograffiaeth. Cyfle i fwynhau taith gerdded, gan dynnu lluniau delweddau ac adeiladau yn y Bont-faen.  

Lleoliad Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen. Cwrs Un Dydd Cost £35