Site news

New part-time courses for 2017-18 launched

 
Picture of Hilma Wright
New part-time courses for 2017-18 launched
by Hilma Wright - Monday, 10 July 2017, 1:45 PM
 
 

Whether you’re looking to learn for fun, develop your professional skills, or study towards a degree, we’ve got a selection of 400+ part-time courses in many different subject areas that are sure to match your interests! Our tutors are all highly skilled and motivated to give you the best adult learning experience from Cardiff’s leading university.

So take a look at the exciting courses coming up in 2017/18 and enrol now to secure your place. We’re looking forward to welcoming you soon!

 

P’un a ydych chi am ddysgu o ran hwyl, datblygu’ch medrau proffesiynol, neu astudio at radd, mae gennyn ni ddetholiad o fwy na 400 o gyrsiau rhan-amser mewn llawer o bynciau gwahanol sy’n siŵr o fod at eich dant! Mae’n tiwtoriaid i gyd yn fedrus iawn ac ar dân i gynnig y profiad dysgu gorau posibl i oedolion ym mhrifysgol fwyaf blaenllaw Caerdydd.

Felly, bwriwch olwg ar gyrsiau cyffrous 2017/18 ac ymrestrwch nawr i sicrhau’ch lle. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ganolfan yn fuan!