Site news

Do You LOVE to SEW? Are you a Fabric Addict?

 
Picture of Hilma Wright
Do You LOVE to SEW? Are you a Fabric Addict?
by Hilma Wright - Monday, 10 July 2017, 2:06 PM
 
 

To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


   

Felt Making Bags

Monday 10 July 10am to 4pm

Cowbridge Community College

Tutor Mandy Nash

Using wet felting techniques make a bag, which can be basic or complex depending on your experience.  Learn how to lay down wool fleece using a resist to create three dimensional forms.  All materials will be provided. Course Costs £40 (materials will be provided)

   

Handmade Bespoke Accessories

Tuesday 11 July 10am to 4pm  

Cowbridge Community College

Tutor Francine Davies

Breathe new life into your old jumpers and favourite fabrics. Turn your pre-loved fabrics in to bespoke accessories and homewares using basic sewing techniques. Course Costs £35

   

Felt, Fabric, Embroidery Christmas in July 

Wednesday 12 July 10am to 4pm

Palmerston Centre Barry

Tutor Gillian Davies

Get a head start on those felt and fabric Christmas Decorations; seasonal wreath, stars, wall hanging and angels. Course Costs £42 (materials provided)

   

Dressmaking Skills for Beginners

Monday 17 July 10am to 4pm

Llantwit Major Youth Centre

Tutor Deborah DeLloyd

Learn about seams, curves, corners, edges and top-stitching. Sew a simple dart, insert a concealed zip, make a hem and a button hole. Choose a pattern, layout fabric, cut and mark. Course Costs £35 (materials provided)

   

Transform your Trousers

Tuesday 18 July 10am to 4pm

Cowbridge Community College

Tutor Deborah DeLloyd

Transform old trousers into new items such as a skirt, bag or top. Learn different techniques, hand and machine sewing. Use wonder web and fabric glue. Course Costs £35

   

Felt Making Flowers

Wednesday 19 July 10am to 4pm

Trinity Church Rooms Penarth  

Tutor Kate Montefiore

Handmade felt flowers can be chunky and funky or delicate and elegant to enhance an outfit. Each flower is unique. Embellish with embroidery and beads. Course Costs £35 (materials provided)

   

Felt Making Shibori Scarves

Thursday 20 July 10am to 4pm

Cowbridge Community College

Tutor Mandy Nash

Make an unusual felt ruff scarf. Work with merino and Wensleydale wool, learning how to make frilly edges and a shibori gathering technique. Suitable for beginners and those with some feltmaking experience. All materials will be provided. Course Costs £42 (materials provided)


 

Follow Vale Courses on Facebook

 

 

Follow @ValeCourses on Twitter

 

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs

01446 773831


   

Bagiau Ffelt

Dydd Llun 10 Gorffennaf, 10am tan 4pm

Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

Y Tiwtor fydd Mandy Nash

Creu bag, gan ddefnyddio technegau ffeltio gwlyb. Gall fod yn fag syml neu’n un cymhleth yn ddibynnu ar eich profiad.  Dysgwch sut mae gosod cnu gwlân gan ddefnyddio gwrthydd i greu ffurfiau tri dimensiwn.  Darperir yr holl ddeunyddiau. Costau’r Cwrs £40 (darperir yr holl ddeunyddiau)

   

Ategolion wedi eu creu â llaw  

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 10am tan 4pm  

Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

Y Tiwtor fydd Francine Davies

Rhowch fywyd newydd i’ch hen siwmperi a’ch hoff ddefnyddiau. Defnyddiwch eich hen ddillad neu ddefnyddiau i wneud ategolion a nwyddau pwrpasol i’r cartref gan ddefnyddio technegau gwnïo sylfaenol. Costau’r Cwrs £35

   

Ffelt, Ffabrig, Brodwaith Nadolig yn Ngorffennaf   

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 10am tan 4pm

Canolfan Palmerston y Barri

Y Tiwtor fydd Gillian Davies

Cyfle i achub y blaen a dechrau gwneud addurniadau Nadolig o ffelt a defnydd; torchau tymhorol, sêr, addurniadau wal ac angylion. Costau’r Cwrs £42 (darperir yr holl ddeunyddiau)

   

Creu Ffrogiau i Ddechreuwyr

Dydd Llun 17 Gorffennaf, 10am tan 4pm

Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr

Y Tiwtor fydd Deborah DeLloyd

Dysgwch am wniadau, troadau, corneli, ymylon a wyneb-bwytho. Byddwch yn gwnïo dart syml, gosod zip cudd, creu hem a thwll botwm. Byddwch yn dewis patrwm, yn gosod y defnydd allan, ei dorri a’i farcio. Costau’r Cwrs £35 (darperir yr holl ddeunyddiau)

   

Trawsffurfio’ch Trowsus    

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 10am tan 4pm

Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

Y Tiwtor fydd Deborah DeLloyd

Trowch eich hen drowsus yn eitemau newydd fel sgert, bag neu flows. Dysgwch dechnegau newydd, gwnïo â llaw neu â pheiriant. Dysgwch sut i lynu dillad at ei gilydd gan ddefnyddio gwe a glud Costau’r Cwrs £35

   

Blodau ffelt 

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 10am tan 4pm

Ystafelloedd Eglwys y Drindod, Penarth  

Kate Montefiore fydd y Tiwtor

Gwnewch flodau o ffelt â llaw i wella dilledyn – gallent fod yn fawr a llachar neu’n gywrain a chain. Mae pob blodyn yn unigryw. Addurnwch y blodau â brodwaith a gleiniau. Costau’r Cwrs £35 (darperir yr holl ddeunyddiau)

   

Sgarffiau Shibori Ffelt 

Dydd Iau 20 Gorffennaf 10am tan 4pm.

Coleg Cymunedol Y Bont-faen 

Y Tiwtor fydd Mandy Nash

Crëwch sgarff goler anarferol o ffelt.  Defnyddiwch wlân Merino a Wensleydale. Dysgwch sut i wneud ymylon ffriliog a thechneg casglu shibori. Addas i ddechreuwyr a’r rheiny sydd â rhywfaint o brofiad creu gyda ffelt. Darperir yr holl ddeunyddiau.  Costau’r Cwrs £42 (darperir yr holl ddeunyddiau)