Site news

iPads, Facebook and WordPress One Day Courses

 
Picture of Hilma Wright
iPads, Facebook and WordPress One Day Courses
by Hilma Wright - Monday, 17 July 2017, 10:10 AM
 
 

ONE DAY COURSES

Cost £35

To book a course please telephone Vale Courses

01446 773831


iPads for Beginners

Tutor Ren Perini

Learn how to setup your iPad correctly, use security settings, downloading apps and updates. Take photographs and use the internet. 

   

Monday 24 July 10am to 4pm at West House Penarth

Thursday 27 July 10am to 4pm at Cowbridge Community College


Setup Facebook Page for Groups, Artists and Businesses

Tutor Adam Colman

Friday 28 July 9am to 3pm

Social Media is becoming a must for connecting with business clients and club members. Learn how to create a Facebook page. Venue: Cowbridge Community College

   

   

Introduction to WordPress Websites

Tutor Adam Colman

Friday 21 July 9am to 3pm

Want to set up a blog or website for your business, club or society, but don’t want the hassle or expense of setup or web hosting? By the end of this one day course, you’ll have created a simple but effective working website. Venue: Cowbridge Community College


   

Follow Vale Courses on Facebook

 

   

Follow @ValeCourses on Twitter

 

CYRSIAU UN DYDD

£35 yw’r gost

Cysylltwch â Chyrsiau’r Fro i gadw lle ar gwrs  

01446 773831


iPads i Ddechreuwyr

Tiwtor Ren Perini

Dysgwch sut i sefydlu eich iPad yn gywir, defnyddio gosodiadau diogelwch, lawrlwytho apiau a diweddariadau.  Tynnu ffotograffau a defnyddio’r rhyngrwyd.  

   

Dydd Llun 24 Gorffennaf 10am tan 4pm yn West House Penarth

Dydd Iau 27 Gorffennaf 10am tan 4pm yng Ngholeg Cymunedol y Bont-faen


Sefydlu Tudalen Facebook ar gyfer Grwpiau, Artistiaid a Busnesau

Tiwtor Adam Colman

Dydd Gwener 28 Gorffennaf 9am tan 3pm

Mae Cyfryngau Cymdeithasol yn hanfodol ar gyfer cysylltu gyda chleientiaid busnes ac aelodau clwb. Dysgwch sut i greu tudalen Facebook.  Lleoliad:Coleg Cymunedol Y Bont-faen

   

   

Cyflwyniad i Wefannau WordPress

Tiwtor Adam Colman  

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 9am tan 3pm

Eisiau sefydlu blog neu wefan ar gyfer eich busnes, clwb neu gymdeithas, ond ddim eisiau’r drafferth neu fynd i gostau sefydlu neu we-letya?  Erbyn diwedd y cwrs un dydd hwn, byddwch wedi creu gwefan syml ond effeithiol. Lleoliad:Coleg Cymunedol Y Bont-faen