Site news

Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016| Nominate for the St David Awards 2016

 
Picture of Hilma Wright
Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016| Nominate for the St David Awards 2016
by Hilma Wright - Friday, 10 July 2015, 9:33 AM
 

Enwebwch ar gyfer

Gwobrau Dewi Sant 2016


Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC wedi agor yr enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2016, gan alw ar bawb i fachi ar y cyfle i gyflwyno pobl eithriadol o sectorau a chymunedau ledled Cymru.

Er mwyn enwebu cliciwch ar www.gwobraudewisant.org.uk

Mae gennych hyd at 27 Hydref 2015 i gyflwyno’ch enwebiadau.

 

Gallwn ni ddibynnu ar eich cefnogaeth ar gyfer y Gwobrau eleni? Oes gennych unrhyw staff neu bobl rydych chi’n eu hedmygu?

Peidiwch â cholli’r cyfle i godi proffil eich sefydliad neu sector.

 

Nominate for the

St David Awards 2016

 

First Minister of Wales Carwyn Jones AM has opened the nominations for the St David Awards 2016, calling on everyone to take this opportunity to put forward exceptional people from sectors and communities across Wales.

 

To nominate just click on www.stdavidawards.org.uk    

 

You only have until 27 October 2015 to get your nominations in.

 

Can we count on your support you for the Awards this year? Do you have any staff or people who youadmire?  

 

Don’t miss this opportunity to raise the profile of your organisation or sector.